1922-12-31[iki]

Main Title: Laiškas Onai Rymaitei, [iki 1922-12-31], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Onai Rymaitei, [iki 1922-12-31], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–261
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1922-12-31]
Physical Description: BS laiškas OR. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, BS ir OR biografijomis. Rašyta 8,8×5,3 cm vizitinėje kortelėje parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – užrašas: Balys Sruoga (išspausdinta). 1v – tekstas. Be adreso, pašto antspaudų, ženklų. Pažeista (plėšta), dėmėta. 1r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku užrašyta {1}, kairėje pusėje – {F53, 260}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–261. Nuorašas: LLTI BR, F53–1290. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Balys Sruoga
1 Geroji panelė Onutė [1]! Nors aš [2] ir
2 griešnininkas palaidūnas, latras
3 ir akėčios, bet aš manau, kad Tamista
4' 'nepaimsi už blogą', jei mes stu[den][-]
5' tėliai siratėlės nabagėliai že[mai]
6' galvas lenkiam ir prašom m[ūsų]
7' neapleisti. Mes ar jau poterė[lius]
8 sukalbėsim už dušeles čysčiuj esan-
9 čias ar ką. O jei tamista atlankysi
10' seną Miuncheną, tai jau mes [š]ventą
11' Pra[n]čiškų, Motiejų ir Povilą ir kitus
12 šventuosius Tamistos valiai pri-
13 statysim. Linksmų – ilgų‑ilgų
14 švenčių – ir Naujų Metų – iki aušrai!
15 Tamistos tarnas
16 BSruoga.
4 stu[den-] ] def, rest
5 že[mai] ] def, rest
6 m[ūsų] ] def, rest
7 poterė[lius] ] def, rest
10 [š]ventą ] def, rest
11 Pra[n]čiškų ] vid ex err om n
[1] Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
[2] BS 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, studijavo slavų filologiją.