1918-01-15[iki]

Main Title: Laiškas Onai Rymaitei, [iki 1918-01-15], [Maskva].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Onai Rymaitei, [iki 1918-01-15], [Maskva].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–261
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1918-01-15]
Physical Description: BS laiškas OR. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, BS biografija. Rašyta 13,7×8,3 cm kartono lakštelyje (1–v) parkeriu (juodu rašalu). Be adreso, pašto antspaudų, ženklų. Aplankstyta, dėmėta. Prie laiško voko nėra. 1r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku užrašyta {F53, 260}. 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {2}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–261. Nuorašas: LLTI BR, F53–1288. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Laiškeliuks
Mergelei
O. Rymaitei [1]
Prašau ateiti Čiurlionies
Kuopos [2] posėdin pirmadienį 15 sausio
6 val. v. [3] Komitete [4] (м. Палашевск. [5])
Su
B. Sruoga
[1] Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1915–1920 m. gyveno Maskvoje, baigė privačią Maskvos dailės teatro aktorės Sofijos Chaliutinos dramos mokyklą, vaidino Maskvos lietuvių dramos artistų bendrovės spektakliuose, pritariant muzikai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius.
[2] BS, Maskvoje bendravo su dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) seserimis Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, buvo įsitraukęs į 1913 m. įsteigtos Čiurlionio kuopos prie Lietuvių dailės draugijos veiklą, Čiurlionio paveikslų gelbėjimą.
[3] ~ santr =6 val[andą] v[akare].
[4] Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyrius Maskvoje.
[5] [M][алый] Палашевск[ий] [переулок] ~ rus =m[ažasis] Palaševsk[io] [skersgatvis].