1928-07-22

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1928-07-22], [iš Kapruno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1928-07-22], [iš Kapruno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1928-07-22]
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, AR adresu. Rašyta 14,0×8,9 cm standaus popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) pieštuku. 1r – Alpių kalnų atvaizdas (Wasserfallboden. – Weg zum Moserboden). 1v – tekstas. Adresuota: Litauen via Berlin [~ vok =Lietuva per Berlyną] / ponui A. Rimkai / Kaune / Aukštaičių, 13. 1v – du juodi pašto antspaudai KAUNAS / 28 VII 25 /, ALPENHAUS KESSELFALL / 22 VII 28 /. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas raudonas, 24 grašių vertės Austrijos pašto ženklas (Östereich). Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1292. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Litauen via Berlin [*]
ponui A. Rimkai [1]
Kaune
Aukštaičių, 13
ֿ
1 Alpuose agurkai
2 neauga. Taip ir
3 žinok! Pipirų
4 yra. Vyno daug.
5 Į sveikatą. Žino-
6 ma ne tavo vieno –
7 ir ponios.
8 Balys [2]
ֿ
9 {Padūkau, pasiūtau, net
10 och! nebegaliu sakyt!
11 VanS.} [3]
9–11 {*} ] scr p text al m graph
[*] ~ vok =Lietuva per Berlyną.
[1] Albinas Rimka (1886–1944), Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
[2] BS (1896–1947) dirbo Lietuvos universitete Kaune, buvo Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. Čia minima 1928 m. BS iniciatyva studentams organizuota ekskursija į Vokietiją, siekiant Austriją ir Šiaurės Italiją. Rašyta iš Austrijos, Kapruno, ekskursijos metu. Šioje ekskursijoje dalyvavo ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė.
[3] Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), BS žmona, 1928 m. ji studijavo istoriją Lietuvos universitete Kaune, rašė diplominį darbą.