1922-07-03_2

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-07-03], [iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-07-03], [iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-07-03]
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi AR adresu, 1922-07-03 atviruku. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atvirlaiškio blanke (1v) pieštuku. 1r – atvaizdas (Rotvandos viršūnė Bavarijos kalnuose ir namelis). 1v – tekstas, vertikaliai. Adresuota: Herrn / A. Rimka // Frankfurt / M / Unterweg 8 III [~ vok =Ponas / A[lbinas] Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III]. Be pašto ženklo. 1v viršuje – violetinis antspaudas Posthilfstelle / Rothwandhaus / 1765 m / Taxe NEUHAUS b. Schliersee. 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {14}. 1r viršuje – pieštuku Rotwand. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Herrn
A. Rimka
Frankfurt / M
Unterweg 8 III [*]
ֿ
Aš – vagabundas [1],
vėl kalnuos
[*] ~ vok =Ponas / A[lbinas] Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III.
[1] Vagabundo ~ isp =valkata.