1928-07-18

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, 1928-07-18, [iš Berchtesgadeno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, 1928-07-18, [iš Berchtesgadeno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1928-07-18
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos ir vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, AR adresu. Rašyta 14,2×8,8 cm standaus popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) pieštuku. 1r – vieno iš aukščiausių Vokietijoje Vacmano (Watzmann) kalnuose esančio namo atvaizdas (Watzmannhaus). 1v – tekstas. Adresuota: Litauen / via Berlin [~ vok =Lietuva / per Berlyną] / P. Profesoriui / Albinui Rimkai / Kaunas / Aukštaičių 13. /. 1v – du juodi pašto antspaudai: BERCHTESGADEN / 20 7 28 /, K[AUNAS] / 22 VI[I]. [28] /; juodas antspaudas Watzmann-haus / 1930 m D.u.Oe.A.V. / Sektion München /. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas aštuonių reichsmarkių vertės, tamsiai žalias pašto ženklas su Liudviko van Bethoveno atvaizdu (Deutsches Reich). 1r–v yra prierašų pieštuku Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka, violetiniu pieštuku – Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1292, l. 110. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Litauen
via Berlin [*]
P. Profesoriui
Albinui Rimkai
Kaunas
Aukštaičių 13.
ֿ
18-VII-28.
1 {Ūžiam,
2 dukstam
3 lakstom
4 begam –
5 net skura
6 lupasi, net
7 kojos lūžta. Ale
8 kalnuose! Kad
9 žinotum! Tik gvoltą
10 šauk iš džiaugsmo!
11 Net bučiuoju Jus abu
12 VanS}* [1]
ֿ
13 Kursai kenteja
14 už mus griešnus!
15' Bal[ys] [2]
ֿ
16' {AlbSirutyte}** [3]
ֿ
17 {Netikėkit poniai!
18 Albina}***
19 {Baisiai noriu flirtuot, yra gražus berniukas, ale nesiseka! Pasijuok iš
20 manęs! VanS}****
ֿ
21 {Albinui [4] Albina nori ką tai baisiai meilaus pasakyt.}*****
ֿ
22 {Netiesa sakai Rimkai}******
ֿ
23 {Netiesa, nesiseka, kaip niekuomet iki šiol. Ужас [5]! Kuo aš
24 pavirtau.}*******
1 {Ūžiam ] s l scr {18-VII-28.} al m graph
1–12 {*} ] text al m graph
15 Bal[ys] ] ill, vid
16 {**} ] ill signat al m vio graph, vid
17–18 {***} ] sup text al m vio graph, vert
19–20 {****} ] scr 1r al m graph, vert
21 {*****} ] scr 1r al m graph, vert
22 {******} ] scr 1r al m vio graph, vert
23–24 {*******} ] scr 1r al m graph, vert
[*] ~ vok =Lietuva / per Berlyną.
[1] Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), BS žmona, 1928 m. Lietuvos universitete (toliau – LU) studijavo istoriją, rašė diplominį darbą.
[2] BS, dirbdamas LU, 1928 m. liepos mėn. surengė pirmą didesnę pažintinę ekskursiją studentams į Alpių kalnus ir Vokietiją. Ekskursijos dalyviai lankėsi Berlyne, Niurnberge, Miunchene, Bavarijos Aplėse, Insbruke, Berchtesgadene, Tirolyje.
Apie šią itin palankiai studentų įvertintą, gerai suplanuotą, rūpestingai parengtą ekskursiją plačiau žr. Albina Sirutytė-Čepėnienė, „Prof. B. Sruoga – ekskursijos vadovas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 191–193.
[3] Albina Sirutytė-Čepėnienė (1904–1993), istoriko Prano Čepėno žmona, teisininkė, 1928 m. LU studentė.
[4] Albinas Rimka (1886–1944), tuo metu (1928–1939) Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
[5] ~ rus =Siaubas.