1923-12-27

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1923-12-27], [iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1923-12-27], [iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-12-27]
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos ir vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudu, AR adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus, gelsvo popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – vieno iš aukščiausių Vokietijos kalnų Madelegabel atvaizdas (Heilbronner Weg: Die Mädelegabel, 2645 m (Allgäuer Alpen)). 1v – tekstas. Adresuota: Albinui Rimkai / Žemaičių g. 1. / Kaunas, / Litauen [~ vok =Lietuva]. 1r–v – du juodi pašto antspaudai: KAUNAS / 27. XII. [2]3 /. 1v vienas juodas antspaudas pažeistas, nuplėštas su pašto ženklu; violetinis antspaudas Waltenberger-Haus / 2080 m D.&Oe.A.V Section / Allgäu-Immenstadt. Apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {11}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1292. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Albinui Rimkai
Žemaičių g. 1.
Kaunas,
Litauen [*]
ֿ
1 Geri žmonės sakė, kad
2 tu [1] vėlei labai geras žmogus
3 esąs. Tai tegu Tau per šventes
4 bus labai gera. O man
5 biški markatna. Sėdžiu
6 namie vienas, prietelių
7 neturiu, pinigų – dar mažiau.
8 Ir darbo prakeiktai daug,
9 ir šiaip dušioj labai
10 labai markatna. Bet
11 tu užk per šventes – ir už mano
12 sveikatą. O jei kada aš
13 tau nesmagumų pada-
14 riau – tai prabočyk –
15 bus geriau.
16' Ir duduok Naujų
17 Metų naktį.
18 Balys [2].
16 Naujų ] cor N pro min
[*] ~ vok =Lietuva.
[1] Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, 1923 m. baigęs studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje, įgijęs ekonomisto diplomą, buvo sugrįžęs į Kauną. AR nuo 1923 m. rugsėjo mėn. dirbo Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Statistikos katedros docentu.
[2] BS ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133). BS egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.