1922-07-22

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-07-22 ar 24], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-07-22 ar 24], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-07-22 ar 24]
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos ir vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudu, AR adresu, turiniu. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – atvaizdas (Didysis Inselsbergo kalnas Tiuringijos miške), užrašas (Der Inselsberg mit Greenxurese). 1v – tekstas, vertikaliai, 1r – tęsta, perkelta. Adresuota: Herrn A. Rimka / Frankfurt / M. / Unterweg 8 III [~ vok =Ponas A[lbinas] Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III]. 1v – trys juodi pašto antspaudai: MUENCHEN / [22 ar 24]. [VII]. 22 /. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuoti trys pašto ženklai (Deutsches Reich). 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {3}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1290, l. 209. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Herrn A. Rimka
Frankfurt / M.
Unterweg 8 III [*]
ֿ
1 Dar biški gyvas. Kada va-
2 žiuosiu į Lietuvą – nežinau
3 Dabar laukiu į Miuncheną
4 Kiršos [1] ar tu [2] nenori atvažiuot –
5 Gewerbeschau, Glaspalast’o milži-
6 niška paroda, Passionsspiel?..
7' Jei atvažiuotum rug. 1 d. Tai
8 galėtum pas mane sustoti
9 (jum dviem su Kirša bus mano
10 bute liuosas kambarys). Su
11 Kirša mes norime eit į kal-
12 nus. Ledynų nesieksim – Kirša
13 neužlips, o be to jį apopleksiją
14 gali trenkt bet iki 2500–3000
15 metrų pasikelsim. Manau ekskur-
16 sija ištęst dviem sąvaitėm
17 ir paskui smukt į Lietuvą.
18 Kirša atvažiuoja tikrai. At-
19 važiuok – as lašinių dar
20 turiu ir maišą neblogą.
21 Butų gerai, kad mes trys
22 liktumem – kaip manai?
23 Parašyk – Balys [3]
ֿ
24 ˹Vanda [4], berods, važiuoja 28 iš Berlyno.˺*
ֿ
25 ˹Aš turbut universitą baigsiu už metų. Susi-
26 kalbėjau su prof. [5] del disertacijos [6] – labai gera tema! O tu kada
27 baigsi?˺**
7 Jei ] cor J pro A
24 ˹*˺ ] add in sin mg, vert
25–27 ˹**˺ ] add 1r, vert
25 universi[te]tą ] vid ex err om te
[*] ~ vok =Ponas A[lbinas] Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III.
[1] Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją.
[2] Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
[3] BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
[4] Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
[5] Erichas Bernekeris (1874–1937), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos profesorius, vokiečių kalbininkas, tyrinėjęs prūsų ir baltų kalbas. BS klausė Bernekerio skaitytų slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos ir slavų veiksmažodžio kursų.
[6] 1922 m. vasarą Bernekeris, tuo metu vienas žymiausių slavistų Europoje, pasiūlė BS rašyti baigiamąjį darbą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“, jam vadovavo. BS, pasirinkęs dainų poetikos aspektą, 1923 m. kovo pradžioje pradėjo rusų kalba rašyti disertacijos tekstą, kuris rudenį buvo baigtas ir verčiamas į vokiečių kalbą (vertėjas – BS studijų bičiulis Erichas Mülleris), galutinai perrašinėjamas. Ši studija „Die Darstellung im litausischen Volksliede“, žinoma kaip BS daktaro disertacija, kurią 1924 m. apgynęs, jis į Lietuvą grįžo jau kaip filosofijos mokslų daktaras.
BS disertaciją „Dainų poetikos etiudai“ lietuvių kalba žr. in: BSR: Tautosakos studijos, t. 9 I, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182. Plačiau apie BS disertacijos rašymą ir aplinkybes žr. „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 671.
BS disertaciją, parašytą rusų kalba, žr. in: BSR: Tautosakos studijos kitomis kalbomis, t. 9 II, sudarė Donata Linčiuvienė, 2004, p. 203–392. BS disertaciją, išverstą į vokiečių kalbą, žr. in: Ibid., p. 7–195.