1922-06-26

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-26], [iš Oberaudorfo – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-26], [iš Oberaudorfo – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-06-26]
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos ir vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudu, AR adresu. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus, gelsvo popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – atvaizdas (Oberaudorfas su Kaisergebirge ir Elmauerhalt). 1v – tekstas. Adresuota: A. Rimka // Unterweg 8 III / Frankfurt / M / [~ vok =Al[binas] Rimka // Unterweg 8 III / Frankfurtas / [prie] M[aino]. 1v – juodas pašto antspaudas OBERAUDORF / 26 JUN 22 /. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas vienas 1 1/4 markės vertės pašto ženklas (Deutsche Gewerbeschau Muenchen 1922; Deutsches Reich). 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {8}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1290, l. 188. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
A. Rimka
Unterweg 8 III
Frankfurt / M [*]
ֿ
1' Rimka, velniau,
2 buvau Austrijoj
3 Dabar Oberaudorfe
4 sėdžiu šitame kalne,
5 kur pamalevotas
6 ir dukstu – esu
7 visai vienas
8 Upas – pašėlęs.
9 Gerai.
10' Bal[ys]
1 Rimka ] cor a pro ai
11 Bal[ys] ] ill, vid
[*] ~ vok =Al[binas] Rimka // Unterweg 8 III / Frankfurtas / [prie] M[aino].