1922-01-11

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-01-11], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-01-11], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-01-11]
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos ir vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, AR adresu. Rašyta 14,0×8,9 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – atvaizdas (Josefo Eberzo akvarelė – namai Salerno įlankoje). 1v – tekstas, vertikaliai. Adresuota: Herrn Albinas Rimka / Feuerbach str. 29 II / Frankfurt / M [~ vok =Ponas Albinas Rimka / Feuerbach (Fojerbacho) g[atvė] 29 II / Frankfurtas / [prie] M[aino]. 1v – trys juodi pašto antspaudai MÜNCHEN / 11 1 22 /; dešiniajame kampe, užklijuoti du pašto ženklai – tamsiai violetinis 50 Vokietijos reichspfeningų vertės ir šviesiai violetinis 75 Vokietijos reichspfeningų vertės (Deutsches Reich). Per vidurį juodai – Postkarte. 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {13}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1290, l. 139. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Herrn Albinas
Rimka
Feuerbach str. 29 II
Frankfurt / M [*]
ֿ
1 A!
2 Dėku už gromatą
3 ir knygą. O aš ma-
4 niau, kad Tu piktas
5 išvažiavai iš Miun-
6' cheno, sakiau: velnias.
7 Kadangi tu parašei gro-
8 matą ir atsiuntei knygą,
9 tai aš manau, kad tu ne-
10 piktas: tai labai gerai.
11 Ką tu sakei apie mano
12 kaiminą ir šeimininkę –
13 viskas teisybė – speku-
14 liantai, kaip kiaulės –
15 ir durni. O su kaiminka
16 turiu tokią bėdą, kad
17 nusprendžiau kuogreičiau-
18 sia kito kambario ieškot.
19 Trauk ją velniai!
6 sakiau ] a ras is
[*] ~ vok =Ponas Albinas / Rimka / Feuerbach (Fojerbacho) g[atvė] 29 II / Frankfurtas / [prie] M[aino.