1922-07-03_1

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-07-03], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-07-03], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-07-03]
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos ir vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudu, AR adresu. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atvirlaiškio blanke (1r) pieštuku. 1r – Alpių kalnų atvaizdas. 1v – tekstas, vertikaliai. Adresuota: Herrn / A. Rimka // Frankfurt / M / Unterweg 8 III [~ vok =Ponas / A[lbinas] Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III]. 1v – juodas pašto antspaudas MÜNCHEN / BAYRISCHZELL / HOLZKIRCHEN / BAHNPOST / Zug 1311 -3. 7. 2[2]; mėlynas antspaudas Posthilfstelle / Rothwandha[us] / Taxe Neuhaus b. Schlier[see]. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas vienas 1 1/4 markių vertės pašto ženklas (Deutsche Gewerbeschau Muenchen 1922; Deutsches Reich). 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {6}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1290, l. 197. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Herrn
A. Rimka
Frankfurt / M
Unterweg 8 III [*]
ֿ
1' Tai aš turbut va-
2 gabundas [1] – vėl kal-
3 nuose, šiandie karšta
4 lipau be marški-
5 nių, skura lu-
6 pas, virtau į pur-
7 vina sniegą – pur-
8 vinas, kaip velnias.
9 O aplinkui sniego
10 kalnai. Valio.
11' Bal[ys]
1 Tai ] cor Ta pro
1 aš ] cor a pro g
11 Bal[ys] ] ill, rest
[*] ~ vok =Ponas / A[lbinas] Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III.
[1] Vagabundo ~ isp =valkata.