1922-05-28

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-05-28], [iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-05-28], [iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-05-28]
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos ir vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudu, AR adresu, kitais 1922 m. vasarą rašytais atvirukais. Rašyta 13,7×8,7 cm standaus popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) pieštuku. 1r – Tirolio kalnų atvaizdas. 1v – tekstas. Adresuota: Rimka, Alb. // Frankfurt / M / Unterweg 8 III [~ vok =Rimka, Alb[binas] / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III]. 1v – juodas pašto antspaudas ◊ ◊ ◊ / 28 5 [22] /; violetinis antspaudas Posthilfstelle / Rothwandhaus / 765 m. / Taxe NEUHAUS b. Schliersee; juodas antspaudas BA[Y]RISCHZELL / HOLZKIRCHEN / BAHNPOST. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas vienas 1 1/4 markių vertės pašto ženklas (Deutsches Reich). 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {12}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1290, l. 192. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Rimka, Alb.
Frankfurt / M
Unterweg 8 III [*]
ֿ
1 Kloniojuos
2 iš kalnų žemiau
3 negu reikia.
4 Ranžaus visai
5 vienas – gerai
6 po debesis, po
7 uolas!
8' Buč[iuo]j[u] Balys
8 Buč[iuo]j[u] ] ill, rest
[*] ~ vok =Rimka, Alb[binas] / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III.