1922-06-25

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-25], [iš Vendelšteino – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-25], [iš Vendelšteino – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-06-25]
Physical Description: BS atvirlaiškis AR. Be datos ir vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudu, AR adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – Tirolio kalnų atvaizdas. 1v – tekstas. Adresuota: Rimka, Al. // Frankfurt / M / Unterweg 8 III [~ vok =Al[binas] Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III]. 1v – juodas pašto antspaudas [Wendelstein] / 25 [JUN] / [22]; violetinis antspaudas BERGHOTEL WENDELSTEINHAUS / 1840 Meter * Georg Fuchs / Wendelsteinbahn. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas vienas 2 markių vertės pašto ženklas (Deutsche Gewerbeschau Muenchen 1922; Deutsches Reich). 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {10}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1290, l. 191. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Rimka, Al.
Frankfurt / M
Unterweg 8 III [*]
ֿ
1 Tu šiandie saulėj
2 kepi – o aš kepu ir gi,
3 bet tu žemai, o aš
4 augštai. O matos
5 Tirolis – sniegai,
6' Ledynai. Ir šilta.
7 Ir noris rėkti.
8 Bet tau ir gi
9 šilta.
10 Balys
6 Ir ] cor r pro š
[*] ~ vok =Rimka, Al[binas] / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III.