1922-06-19

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-19], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atviruko atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Atviruko kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-19], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-06-19]
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos ir vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudu, AR adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – Alpių žiemą atvaizdas: ROTWANDFERN BLICK. 1v – tekstas, vertikaliai. Adresuota: Herrn A. Rimka / Frankfurt / M / Unterweg 8 III [~ vok =Ponas Albinas Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III]. 1v – du juodi pašto antspaudai MUNCHEN / 19 JUN 22. /; violetinis antspaudas Posthilfstelle / Rothwandhaus / 1765 m / Taxe NEUHAUS b. Schliers[◊◊]. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuoti du pašto ženklai – rausvai rudas 5 Vokietijos reichspfeningų vertės ir mėlynas 120 reichsfeningų vertės (Deutsches Reich). 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {2}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1290, l. 185. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Herrn A. Rimka
Frankfurt / M
Unterweg 8 III [*]
ֿ
1 Erode
2' prakeiktas – nesikeik. Negalėjau –
3 jau ketvirtadienį buvau Miunchene
4 ir apie Judošių Nelabą
5 straipsnį pyškinau. Del palatkos
6 sakyk aiškiai, nes bus vėlu.
7' Juk aš manau į tirolį – o paskui
8 kur į Lietuvą – aš manau
9 be štukų. Jei tik gausiu
10 kiek piningų – tuoj fundi-
11 juos katilą, miegamą
12 maišą ir kitus interesus.
13 Bet, velnias žino, žmogus
14 gali pirma laiko susiban
15 krutyti. Ar tu atvažiuosi
16' į Passionsspiel [1]? Šv. Jonui aš
17' važiuoju į Austriją Ese –
18 ten ir gi Passionspiel, paskui
19 Kufstein, Insbruck ir tt. Yra
20 ko pasižiurėti – atvažiuok
21' Bal[i]s
2 Negalėjau ] cor N pro vid D
7 manau ] cor m pro vid i
15 Passion[s]spiel ] ins s
17 važiuoju ] cor sec u pro vid į
17 Ese ] vid ex err s pro z
19 In[n]sbruck ] vid ex err om n
21 Bal[i]s ] ill
[*] ~ vok =Ponas Albinas Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III.
[1] ~ vok =Pasijų (Kristaus kančios) vaidinimai.
Bavarijos Alpių slėnyje, Vokietijos pietuose, prie pat Austrijos sienos, esančiame mažame Oberammergau miestelyje, nuo 1634 m. kas dešimt metų iki dabar rengiami Kristaus kančios vaidinimai. Kartais vaidinimus sutrukdydavo karai. Dėl Pirmojo pasaulinio karo vaidinimas neįvyko 1920 m., jis buvo nukeltas į 1922 m.