1922-06-07

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-07], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Albinui Rimkai, [1922-06-07], [iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1120
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-06-07]
Physical Description: BS atvirukas AR. Be datos ir vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudu, AR adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – tetervino atvaizdas, žvelgiant nuo kalno Schneekopf Vokietijoje į Oberhofo miestą Tiuringijoje (Blick vom Schneekopf nach Oberhof). 1v – tekstas, vertikaliai. Adresuota: Albinas Rimka / Frankfurt / M / Unterweg 8 III [~ vok =Albinas Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8III]. 1v – juodas pašto antspaudas GEHLBERG / -7 6. 22. /. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas raudonas 11 Vokietijos reichspfeningų vertės pašto ženklas (Deutsches Reich). 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {9}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1120. Nuorašas: LLTI BR, F53–1290, l. 182. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Albinas Rimka
Frankfurt / M
Unterweg 8 III [*]
ֿ
1 Šia žadėtas.
2' tetirvinas [1] – pučėk [2].
3 tik nesirk, nes ri-
4 cina – brangu. Aš [3]
5 ir gi biški sergu – tre-
6 čia dieną alaus negaunu,
7' o Türingeno pamazgos
8 nusibodo lakt.
9 {Kadangi laiške
10 vietos neužteko pasi
11 rašyt, tai tegu ma-
12 no parašas buna
13 čia: Pono Rimkos [4]
14 anglų kalbos mokinė
15 Vanda Daugirdaitė [5] ir taškas.}
2 tetirvinas ] cor r pro vid v
7 o ] cor pro nes
9–15 {*} ] add text al m atr cae
[*] ~ vok =Albinas Rimka / Frankfurtas / [prie] M[aino] / Unterweg 8 III.
[1] Išlikęs ir Fausto Kiršos atvirlaiškis iš Berlyno, datuotas 1922-06-15, kuriame rašoma: „Tavo laiškus su tetervino uodega ir be jos – gavau“ (LLTI BR, F53–760).
[2] Пучить ~ rus =pūsti.
[3] BS 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
[4] Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
[5] Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.