19182

Main Title: Balio Sruogos laiškas Onai Mašiotienei, 1918 m., Vilnius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: BSA: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Onai Mašiotienei, 1918 m., Vilnius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: LLTI BR, f. 53, b. 223
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1918 m.
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 223. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis BS biografija. Rašyta 15,9×22,9 cm lygaus, gelstelėjusio, pilkšvo popieriaus atplėštame lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (lankstymo į keturias dalis žymės). Viršuje, dešinėje pusėje, registracijos numeris raudonu pieštuku kita ranka: „N 58“. Apačioje, dešiniajame kampe, numeruota pieštuku kita ranka: „2“. Be voko. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 300. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
P. Mašiotienei [I]
' Gimnazijon pamokoms ateiti
negaliu nes sergu [II].
Su pagarba
BSruoga
2 pamokoms ] a p ras a
[I] Ona Brazauskaitė-Mašiotienė (1883–1949), pedagogė, visuomenininkė. 1918 m. Vilniuje suorganizavo ir vadovavo lietuviškai mergaičių gimnazijai, suaugusiųjų vakariniams kursams.
[II] BS turėjo kelias visuotinės, lietuvių literatūros ir literatūros istorijos pamokas mergaičių gimnazijoje, kur dirbo nuo 1918 m. rudens iki, spėtina, 1919 m. balandžio mėn.