19181

Main Title: Balio Sruogos laiškas Onai Mašiotienei, 1918 m., Vilnius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: BSA: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Onai Mašiotienei, 1918 m., Vilnius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–223
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1918 m.
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 223. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis BS biografija. Rašyta 16,4×23,0 cm lygaus, gelstelėjusio, pilkšvo popieriaus atplėštame lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (lankstymo į keturias dalis žymės). Nuplėštas kairės pusės kampas apačioje. Viršuje, dešinėje pusėje, registracijos numeris rašalu: „N 70.“ Apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota: „1“. 1v dėmėta, spėtina, priglaudus mašinraštį, spausdintą violetiniu rašalu. Be voko. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 30. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
P. Mašiotienei [I]
Budamas silpnos sveikatos
ir negalėdamas pasitaisyti vilniuje
išvažiuoju, progai pasitaikius, są-
' vaitei į teviškę [II], nes gimnazijos
lankyti dabar vis tiek negaliu [III]
Su pagarba
BSruog
5 gimnazijos ] cor j pro o
[I] P[oniai] Mašiotienei.
Ona Brazauskaitė-Mašiotienė (1883–1949), pedagogė, visuomenininkė. 1918 m. Vilniuje suorganizavo ir vadovavo lietuviškai mergaičių gimnazijai, suaugusiųjų vakariniams kursams.
[II] BS tėviškė – Baibokų kaimas Biržų rajone, Vabalninko valsčiuje.
[III] BS turėjo kelias visuotinės, lietuvių literatūros ir literatūros istorijos pamokas mergaičių gimnazijoje, kur dirbo nuo 1918 m. rudens iki, spėtina, 1919 m. balandžio mėn.