1916-11-04

Main Title: Atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1916-11-04, [iš Maskvos – į Bostoną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1916-11-04, [iš Maskvos – į Bostoną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–1119
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1916-11-04
Physical Description: BS atvirlaiškis AR. Lokalizuojant remtasi pašto antspaudais, AR adresu. Rašyta 14,1×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. Adresuota: N. America / M-r Albinas Rimka / 366 W. BRoadway / So. Boston, Mass // Ret. B. Srogo, Moskva / Petrovsky Park / Eldoradovskaja alleja 1, kv. 100 [~ angl ir rus=Š[iaurės] Amerika / P[onas] Albinas Rimka / 366 V[akarų] Brodvėjus / P[ietų] Bostonas, Mas[ačiusetsas] // B[alys] Sruoga, Maskva / Petrovskio (Petrovskij) parkas / Eldorado (Eldoradovskaja) alėja 1, b[utas] 100]. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas keturių kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ВСЕМIРНЫЙ ПОЧТОВЫЙ СОЮЗЪ / UNION POSTALE UNIVERSELLE / РОССIЯ – RUSSIE / ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА – CARTE POSTALE. 1r – du juodi pašto antspaudai МОСКВА / -5 11. 16 /, МОСКВА / -4 12. 16 /, violetinis spaudas ПРОСМОТР: МОСКОВСК. ВОЕН. ЦЕНЗУРОА / No 105 /. 1r apačioje yra juoda piršto atspaudo dėmelė, prisilietus nenudžiūvus rašalui. Kampai aplankstyti, kraštai apspurę. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–1119. Nuorašas: LLTI BR, F53–1288, l. 129. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
N. America
M-r Albinas Rimka
366 W. BRoadway
So. Boston, Mass
ֿ
Ret. B. Srogo, Moskva
Petrovsky Park
Eldoradovskaja alleja 1, kv. 100 [*]
4/XI — 16
1 Gerbiamasai [1]!
2' Straipsnį gavome – labai ačiū! Saulė-
3' tekį [2] siuntinėsime, kai išeis. Medžiagos yra, bet mie-
4 sto viršininkas velka vis leidima. Dar nėra.
5 Su apžvalgomis (Rusijos gyvenimo) dalykas sunkus.
6 Pas mus visi dabar kurie gyvi ir gali – kariauja,
7 o iš likusiųjų taip visokiais darbais apkrauti,
8 kad sunku ne tik parašyti, bet ir sekti viską.
9 Vienok aš pasirūpinsiu. Aš patsai to pada-
10 ryti negaliu, nes tokiuo plačiu visuomenės
11' gyvenimu aš niekuomet nesidomėjau ir
12 antra apžvalgų rašyti visai nemoku.
13 Gal pasiseks ką nors iš kitų imprašyti.
14 Kolkas viso gero.
15' Labai ačiu tamistai
16 Balys Sruoga.
2 gavome ] cor g pro l
3 mie[sto] ] cor m pro s
11 niekuomet ] cor i pro e
15 ačiu ] cor a pro vid A
[*] ~ angl ir rus =Š[iaurės] Amerika / P[onas] Albinas Rimka / 366 V[akarų] Brodvėjus / P[ietų] Bostonas, Mas[ačiusetsas] // B[alys] Sruoga, Maskva / Petrovskio (Petrovskij) parkas / Eldorado (Eldoradovskaja) alėja 1, b[utas] 100.
[1] Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, spaudos darbuotojas, vienas iš artimiauasių BS bičiulių. 1911 m. emigravo į JAV, ten iki 1917 m. redagavo laikraščius „Jaunoji Lietuva“, „Ateitis“.
[2] Planuotas mėnesinis laikraštis „Saulėtekis“ BS studijų metu Maskvoje (1916–1918) nebuvo išleistas.