1912-07-15

Main Title: Atvirlaiškis „Lietuvos žinių“ redakcijai, [1912-07-15], [iš Vabalninko – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (LMAVB RS)
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis „Lietuvos žinių“ redakcijai, [1912-07-15], [iš Vabalninko – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: LMAVB RS, F54–1266
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1912-07-15]
Physical Description: BS atvirlaiškis LŽR [Gerbiam. Redak.! / Draug su šiuo laiškeliu]. Be datos. Datuojant [1912-07-15] ir lokalizuojant [iš Vabalninko – į Vilnių], remtasi pašto antspaudais, adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm gelstelėjusio atvirlaiškio blanke parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas. Adresuota: Вильно / Семеновская / No 10 / В редакцiю газ. / „Lietuvos Žinios“ [~ rus =Vilnius / Semionovskajos / Nr. 10 / laikraščio „Lietuvos žinios“ / redakcijai]. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodi pašto antspaudai: du Vabalninko – ВОБОЛЬНИКИ / 15 7 12 / ir Vilniaus – ВИЛЬНЮС / 16 7 12 /. 1r uždėtas juodas Lietuvos Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos antspaudas. Tema: BS praneša apie redakcijai siunčiamą, prie laiško pridėtą dramos „Trys mirtys“ vertimą. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F54–1266. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Вильно
Семеновская
No 10
В редакцiю газ.
„Lietuvos Žinios“ [*].
1 Gerbiam. Redak. [1]!
2 Draug su šiuo laiškeliu
3 siunčiu vertima „Trys mirtys“ [2].
4' Sunaudokite jį kaip norite:
5 Ar indėkite į „Lietuvos Žinias“ [3] jeigu
6 tiks, ar Kitiems atiduokite, kaip
7 antai, kokiam nors kalendo-
8 riuj 13‑tųjų metų, ar laikraš-
9 čiui, kuriam tiktų, ar galop
10 išleiskite atskiroje knygutėje
11' jeigu verta.
12 Su tikra pagarba
13 Bol. Sruoga [4]
ֿ
14 PS. Mano adresas:
15 „Вобальники, Ков. губ. [5] viensė-
16 dis Baibokai, Bol. Sruogai“.
__________________________
4 kaip ] cor k pro vid a
11 verta. ] p ras ill
[*] ~ rus =Vilnius / Semionovskajos / Nr. 10 / laikraščio „Lietuvos žinios“ / redakcijai.
[1] ~ santr =Gerbiam[a] Redak[cija].
[2] Rusų poeto Apolono Maikovo (Apollon Maykov) (1821–1897) dramos „Trys mirtys“ ( Tri smerti) (1857) vertimas į lietuvių kalbą. Spėjama dramos vertimo data – 1912 m. vasara.
Dramos vertimo galutinį tekstą žr. in: BSR, t. 5 II: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 11–34.
Dramos teksto vertimo ir leidimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 783.
Dramos autografo prie laiško nėra.
Dramos vertimo rankraštį [Balys Sruoga, Originalioji poezija ir vertimai] žr. in: LLTI BR, F53–134, p. 89–134.
[3] Laikraštyje Lietuvos žinios BS siųstas dramos vertimas nebuvo išspausdintas.
[4] ~ santr =Bol[eslovas] Sruoga.
[5] Вобальники, Ков[енская] губ[ерния] ~ rus =Vabalninkas, Kau[no] gub[ernija].