1916-09-01

Main Title: Laiškas Eduardui Volteriui, 1916-09-01, [iš Maskvos – į Peterburgą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Eduardui Volteriui, 1916-09-01, [iš Maskvos – į Peterburgą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: LMAVB RS, F154–125
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1916-09-01
Physical Description: BS laiškas EV. Be vietos. Lokalizuojant remtasi BS ir EV biografijos faktais. Rašyta 21,7×24,1 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės kraštas nelygus, kirpta. Yra įplyšimų. Apglamžyta. Dėmėta. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {4}. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F154–125. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerbiamasai [1]!
2 Tamista turbūt jau būsi girdėjęs
3 maskviečius leidžiamus intelegentijos laikraštį.
4 Redaguot ir leist ėmėsi studentijos padedamas dai-
5' nius Jurgis Baltrušaitis [2]. Vadinsis tas laikraštis
6' Saulėtakis [3]. Jo tikslas – būti dvasios kultūros
7 reiškėju. Kaip pavyks tai pasiekt – išimtinai pri-
8' gulės nuo energijos ir geros valios sąkeleivių.
9 Laikraštis stengsis jungti kairįjį mūsų
10 visuomenės gaivą (nepartyvį). Eis pamėnesiais.
11 Ar nesutiktum ir Tamista, Gerbiamasai,
12 remti mus savo raštais – butumėm be galo
13' dėkingi. Rankraščius siusti reikėtų „Москва,
14 Покровскiй бульв. 4. Ю. К. Балтрушаитису“ [4].
15 Su gilia pagarba
16 Red. reik. [5] vedėjas
17 Balys Sruoga.
18 1/IX – 16
5 Baltrušaitis ] cor š pro s
6 Saulėtakis ] cor t pro s
8 nuo ] cor n pro e
13 dėkingi ] cor k pro g
[1] Eduardas Volteris (1856–1941), filologas, etnografas, archeologas; 1885–1918 m. dėstė Sankt Peterburgo universitete, globojo ten studijavusius lietuvių studentus, rūpinosi lietuviškų knygų leidyba.
[2] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), Maskvoje gyvenęs lietuvių poetas, įsijungęs į rusų simbolistų judėjimą.
[3] Planuotas mėnesinis laikraštis Saulėtekis BS studijų metu Maskvoje (1916–1918) nebuvo išleistas.
[4] Москва, Покровский бульв[ар] 4. Ю[ргису] К[азимировичу] Балтрушайтису“ ~ rus =„Maskva, Pokrovskio bulv[aras] 4. J[urgiui] Baltrušaičiui“.
[5] Red. reik. ~ santr =Red[akcijos] reik[alų].