1946-01-18

Main Title: Laiškas Reginai Januškevičienei, 1946-01-18, iš Vilniaus – į Maskvą.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Augustinas Vitėnas
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.
Availability Notes: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Reginai Januškevičienei, 1946-01-18, iš Vilniaus – į Maskvą.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–222
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1946-01-18
Physical Description: BS laiškas RJ [Giedrioji Regina, / pagirtoji tarp moterų! / Dėkui už atmintį.]. Rašyta 22,0×28,0 cm gelstelėjusio popieriaus su vandenženkliu lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Vandenženklis: raidžių kombinacija (MFP), užrašas (PAPIER A LETTRES / MIRKOW). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r kairės pusės kraštas nelygus, plėšta. Prie laiško yra 15,8×11,3 cm vokas. 1r adresuota pabraukiant: Gerb / Reginai Januškevičienei / Maskvoje. Viršuje, dešiniojo krašto link, pieštuku pažymėta {2rb.}. Be pašto ženklų, antspaudų. Vokas smėlio spalvos. Laiškas išimtas, pakėlus atvartą. Tema: BS būsena, išvažiavus RJ į Maskvą. Minimi asmenys: Regina Januškevičienė. Būklė: gera. 1962-03-02 įsigyta iš adresatės. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–222. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Giedrioji Regina [1],
2 pagirtoji tarp moterų!
3 Dėkui už atmintį.
4 O visdėlto kai išvažiavai iš Vilniaus, pas
5 brolius rašytojus, latrus ir mučelninkus,
6 dūšios pritruko. Buvo dūšia – ir nebėr jos, –
7 išskrido su rudeninėmis gervėmis.
8 Ar ilgam atsiskyrei nuo mūsų?
9 Sėdžiu aš čia vienui vienas ir keikiuos, kad
10 net langai dreba. Beveik tris mėnesius elektros
11 šviesos neturėjau, žvakę smilkiau ir šabą
12 švenčiau. Gaila tiktai, raganų nebuvo.
13 Rašyti kolkas nieko nerašiau. Lakti man
14 niekas nebeduoda, o įsimylėti vis negaunu
15 į ką. Ateina pavasaris, – ką gi aš veiksiu
16 neįsimylėjęs, kaip manai?
17' Vienu žodžiu, atvažiuok, pakaks
18 trankytis po margą svietą. O apie pa-
19 gundas – ne, ne, – gailiuos tiktai už griekus
20 ir prašau bent pekloj šiltesnės vietelės.
21 Taigi labai žemai kloniojuos –
22 ant amžių amžinujų.
23 BSruoga
24 Vilnius
25 1946. I. 18
Gerb
Reginai Januškevičienei
Maskvoje
17 Vienu ] cor u pro vid ui
[1] Regina Vaitavičiūtė-Januškevičienė (1896–1978), scenaristė, aktorė, literatė, dramaturgė, vertėja.