1946-09-10[iki]

Main Title: Laiškas Alfonsui Gučui, [iki 1946-09-10], [iš Birštono – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.
Availability Notes: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Alfonsui Gučui, [iki 1946-09-10], [iš Birštono – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F142–F848
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1946-09-10]
Physical Description: BS laiškas AG [Brangus Kolega, / Prašom gyventi mano bute, jei tik norite –]. Be datos, vietos. Datuojant [iki 1946-09-10] ir lokalizuojant [iš Birštono – į Vilnių], remtasi turiniu, kitais iš Birštono panašiu metu siųstais laiškais. Rašyta 21,0×14,8 cm gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1v ištepta (juodos, rudos dėmės). Perlenkta pusiau. Apačios kraštas nelygus, kirpta. Kampai aplankstyti. Prie laiško voko nėra. Tema: Leidimas AG gyventi BS bute Vilniuje, Tauro g. 10. Prašymas dėl buto remonto. Minimi asmenys: Alfonsas Gučas, Dalia Sruogaitė, Jonas Bučas, Konstantinas Jablonskis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Emilija Kvedaraitė-Mykolaitienė, [Emilija], [Mackevičienė]. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F142–F848. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1104, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Prof.
Gučui [1]
1 Brangus Kolega,
2 Prašom gyventi mano bute, jei tik norite –
3 gyvenkit, kaip išmanysit (galiniame kambary – už vonios –
4 buvusiame Dalės [2] kambary).
5 Gal jūs paduosit mano vardu pareiškimą prorekto-
6 riui Bučui [3], kad jis padarytų mūsų bute remontą; reikia:
7 1) mano ir Jablonskio [4] kambariuose įdėti stiklai, 2) sutvar-
8 kyti virtuvej langus ir durys.
9 Visuose mūsų namų butuose remontas padarytas,
10 viskas sutvarkyta, tiktai pas mus – ne. Kuo
11 gi mes blogesni už kitus.
12 Vilniun atvažiuosiu rugs. 10–15. Jei reikės
13' pareiškimo‑blankų su mano parašu gausite pas
14 Putiną [5].
15' Viso Jūsų Baly[s]Sruoga
ֿ
16 Pridedu čia laišką:
17 1) Putinam [6] ir 2) Tarnaitei‑šeimininkei Emilijai [7].
ֿ
18 ˹P. S. Jei reikės, ar Jūs negalėtumėt su Emilija užeiti pas p. Mackevičienę [8]
19 Vilniuje – padėti paimti mano daiktus, – Emilija viską žino.
20 BSr˺*
13 gausite ] cor s pro vid l
15 Baly[s]Sruoga ] ill, rest
18 Jei reikės ] sub sign curv lin
18–20 ˹*˺ ] add, vert
[1] Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas. 1944–1947 m. VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas.
[2] Dalia Sruogaitė (1925–2015), BS dukra, teatrologė, kartu su motina Vanda Daugirdaite-Sruogiene 1944-10-09 ir 10 pasitraukė iš Lietuvos, persikėlė į Vokietiją. 1946–1949 m. studijavo muzikologiją ir meno istoriją Vokietijoje, Bonos universitete, lankė teatrologijos seminarą Kelno universitete.
[3] Jonas Bučas (1900–1973), ekonomistas, VU rektorius. 1945–1947 m. prorektorius.
[4] Konstantinas Jablonskis (1892–1960), teisininkas, teisės istorikas, akademikas. 1944–1960 m. VU Teisės fakulteto profesorius.
[5] Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojas, VU profesorius.
[6] Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas ir jo žmona Emilija Kvedaraitė-Mykolaitienė (1901–1983), mokytoja.
[7] Emilija, mergina, BS namų Vilniuje, Tauro g. 10, šeimininkė, rašytojui pagelbėjusi tvarkytis iki ateinant Jadvygai Peseckienei.
[8] [Mackevičienė].