1946-08-05

Main Title: Laiškas Alfonsui Gučui, 1946-08-05, [iš Birštono – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.
Availability Notes: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Alfonsui Gučui, 1946-08-05, [iš Birštono – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F142–F848
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1946-08-05
Physical Description: BS laiškas AG [Brangus Bičiuli ir Načalninke! / Pavasarį aš padaviau ateinančiam sezonui (1946–47)]. Rašyta 21,0×29,6 cm gelstelėjusio, stambiai liniuoto popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta. 1r kairysis kraštas nelygus, plėšta. 1r dešiniajame krašte įplyšimas. Prie laiško yra 16,0×11,4 cm vokas. Adresuota: Gerb. / Dekanui / Prof. Dr. Al. Gučui / Vilniuje // Exp.: BSruoga. Be pašto antspaudų, ženklų. Vokas gelstelėjęs, vidus juodų rombų ir baltų juostų rašto. Laiškas išimtas, atplėšus dešinįjį voko kraštą. Tema: BS prašo pataisyti anksčiau sudarytą paskaitų sąrašą kitiems mokslo metams (1946–1947), dabar suderintą ir su mokslo planu. Minimi asmenys: Alfonsas Gučas, Juozas Baldžius, Ona Juodelienė. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F142–F848. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1104, l. 2. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Brangus Bičiuli ir Načalninke [1]!
2 Pavasarį aš padaviau ateinančiam sezonui (1946–47)
3 paskaitų sąrašą, nesuderintą su mokslo planu, tai
4 reikėtų būtinai pataisyti, kad nebūtų paskui bereikalingų
5 kalbų ir „zakabų“. Būtent:
6 I. Lituanistam visai nepaskelbiau, o juk skaityti
7 reikės (berods, antrame pas juos kurse), taigi (per 2 semestru)
8' I. „Rusų literatūra (lituanistam“) 2 val.
9 (antradieniais ar trečiadieniais) 11–13 val.
10 (Nuo 9 val. ryt. negalima, – studentai blogai renkas
11 Rusų literatūros auditorijoje)
12' II. Rusų literatūros specialistam:
13 a) Pagal planą reikia 1-mam kursui 5 val. Rusų
14 tautosakos, b) Senoji rusų literatūra – II‑am kursui.
15 Dabartinis antras kursas Seną rusų literaturą turėjo
16 jau pereitais (pirmam kurse) metais, šiais metais
17 jam jos jau nebereikia. Tat pirmam kursui
18 reikia tautosakos. Tad būtų gerai, kad
19 Tamsta šiuo reikalu pasikalbėtum su Baldžium [2]:
20' a) aš skaityčiau pirmam kursui po 2 val. per
21 2 semestru
22' „Rusų eiliuotasai epas (bylinos, istorinės dainos,
23 dvasinės eilės)“ 2 val., 11–13 val. (trečiadieniais
24 ar ketvirtadieniais, – Rusų literatur. auditorij)
25' b) Prof. Dr. Baldžius
26 „Rusų prozinė ir smulkioji tautosaka,
27 (pasakos, legendos, dainos, patarlės, priežodžiai, etc)
28 – 2 val.
29 Prof. Baldžius paimtų dar 1 val. pratybų
30 iš tautosakos.
31 c) Mano kursui
32 „Rusų eiliuotasai epas“ – turėtų
33' būti sujungti I, II ir III kursai,
34 trečiam kursui tai būtų lyg specialus
35 ar fakultatyvinis dalykas.
36 Jeigu Tamista patsai negalėtum
37 šio reikalo išsiaiškint su prof Baldžiumi,
38 gal pavestum jį sutvarkyti šia prasme
39 pil. Juodelienei [3], – šiaip ar taip, apie
40 šiuos pakeitimus ji turi būt painformuota.
41 Grįšiu rugpj. pabaigoj.
42 Kloniojuos geros sveikatos
43 ir lockų iš aukštybių visokių
44 ir padabenstvos dvasiškos.
45 Jūsų BSruoga
46 Birštonas
47 1946. VIII. 5
Gerb.
Dekanui
Prof. Dr. Al. Gučui
Vilniuje
ֿ
Exp.: BSruoga
8 I ] cor pro 1
8 „Rusų literatūra (lituanistam“) 2 val. ] sub sign duo lin
9 11–13 ] sub sign lin
12 Rusų literatūros specialistam ] sub sign lin
20 aš skaityčiau ] sub sign lin
22 dainos ] cor dai pro gies
25 Prof. Dr. Baldžius ] sub sign lin
33 sujungti I, II ir III kursai ] sub sign curv lin
[1] Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas. 1944–1947 m. VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas.
[2] Juozas Baldžius (1902–1962), etnologas, tautosakininkas, VU profesorius. 1944–1946 m. ir VU bibliotekos direktorius, Etnografijos katedros vedėjas.
[3] Ona Juodelienė, tuo metu VU Rusų literatūros katedros darbuotoja, BS kolegė, dėstė XVIII a. literatūrą.