1945-10 ar 11

Main Title: Laiškas Alfonsui Gučui, [1945-10 pabaiga – 11], [iš Kauno – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.
Availability Notes: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Alfonsui Gučui, [1945-10 pabaiga – 11], [iš Kauno – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F142–F848
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1945-10 ar 11]
Physical Description: BS laiškas AG [Brangus Kolega, / Šio laiško padavėja p. Piaseckienė yra nauja]. Be datos, vietos. Datuojant [1945-10 ar 11] ir lokalizuojant [iš Kauno – į Vilnių], remtasi turiniu. Rašyta 21,2×29,9 cm gelstelėjusio, stambiai liniuoto popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta. 1r kairysis kraštas nelygus, plėšta. 1v pabaigoje prierašas parkeriu (mėlynu rašalu) Marijos Nemeikšaitės ranka. Prie laiško yra 16,2×11,4 cm vokas. Adresuota: Gerb / Gučui. Be pašto antspaudų, ženklų. Vokas smėlio spalvos. Laiškas išimtas, atklijavus atvartą. Tema: BS praneša, kad nauja buto, esančio Vilniuje, Tauro g. 10, šeimininkė bus Jadvyga Peseckienė. Prašo paraginti išsikraustyti bute gyvenusią Bronę. Minimi asmenys: Alfonsas Gučas, Jadvyga Peseckienė, Marija Nemeikšaitė, [Bronė], [Zaremba], Giedrė Žmuidzinavičiūtė-Gučienė, Konstantinas Jablonskis. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F142–F848. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1104, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Brangus Kolega [1],
2 Šio laiško padavėja p. Piaseckienė [2] yra nauja
3 mūsų buto šeimininkė – pagal mūsų Marytės [3] sutvarkymą.
4 Prašau jai padėti įsigyventi bute.
5 Bronė [4] turi būti tuojau iškrapštyta. Juo labiau,
6 kad pirmadienį, apie 10 val. vakaro, man bebaigiant
7 krauti čemodaną, Bronė man pareiškė, kad ji darbui
8 ir gyvenimui pas mus visiškai netinkanti
9 ir kad iš to nieko doro nebūsią, ir kad ji neno-
10 rinti atsisakyti nuo darbo VU Me.
11' Kol Bronė išsikraustys, p. Piaseckienė miegos
12 mano kabinete, paskui pereis į tą mažą kamba-
13 rėlį. Butų gerai, kad Bronė kraustytųsi lauk
14 tuojau.
15' Labai prašyčiau padaryti štai ką:
16' Bronės maisto kontrol[i]nis kuponas yra atiduotas
17 Rašytojų Sąjungai, kad rūpintųsi jai kortelė-
18 mis kitam mėnesiui, – reikia jis iš tenai paim-
19 ti ir atiduoti Bronei – būk geras, padaryk
20 tai (užeiti į Rašytojų Sąjungą apie 11–12 valandą)
21 Antras reikalas – padėti p. Piaseckienei
22 pas mus įsiregistruoti: ji atitinkamus
23 dokumentus paruoš, – ji reikia tiktai nu-
24 vesti į Universitetą pas p. Zaremba [5], – o ten
25' jau ji pati viską susitvarkys.
26 Čia pridedu laiškelį Bronei, kurį
27 prašau jai tuojau perduoti ir
28 kelis blankus su mano parašu – gal bus
29 reikalingi kokie nors įgaliojimai –
30 tekstą prašau parašyti, kas reikės
31 Būk dar kartą toks mielas, padėk
32 pabaigti tvarkyti man šįtą reikalą, –
33 grįžęs kitus rūpesčius aš vėl pasi-
34 imsiu savo galvai.
35 Tamstos Balys
ֿ
1 {Alpe mielas!
2 Važiavau ir nedavažiavau. Balys
3 jau čia, tai ir aš likaus.
4 Tu turi giedruką [6] ir tau užtenka.
5 gal ir geriau nekliudau.
6 Gražios ponios – šeimininkes
7 neišsigąsk, kas rytą jai
8 labas rytas pasakyk ir ply-
9 telę padėk pūsti ir kiauši-
10 nienę kepk. Padrąsyk ir
11 Konstantiną [7], kad nebijotų.
12 Iki greito pasimatymo
13 Marytė}
Gerb
Gučui
11 išsikraustys ] cor u pro vid s
15 Labai ] cor L pro P
16 kontrol[i]nis ] ill, rest
25 susitvarkys ] cor t pro s
[1] Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas, tuo metu gyveno BS bute Vilniuje, Tauro g. 10 name. 1944–1947 m. VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas.
[2] Jadvyga Peseckienė (1913–?), geografijos mokytoja, tuo metu Vilniaus Amato mokytojų instituto paskutinio kurso studentė. Gera Sruogų šeimos bičiulių – Marijos ir Juozo Nemeikšų – pažįstama. Jadvyga Peseckienė, norėdama baigti studijas ir neturėdama kur gyventi, Marijos Nemeikšaitės rekomenduota, apsigyveno Vilniuje, Tauro g. 10 name, kaip Sruogos pagalbininkė, šeimininkė. Sruogos bute Vilniuje šeimininkavo 1945–1947 m.
[3] Marija Nemeikšaitė (1886–1970), pedagogė, priešmokyklinio vaikų auklėjimo pradininkė ir organizatorė Lietuvoje, akių gydytojo Juozo Nemeikšos sesuo, kartu su broliu buvo Sruogų šeimos bičiuliai.
[4] Bronė, spėtina, BS buto gyventoja, padėjusi rašytojui tvarkytis, prieš ateinant Jadvygai Peseckienei. Matyt, apie ją rašyta: „Be to, Sruogos namuose tada šeimininkavo mergaitė, kuri nemokėjo nei kavos išvirti, nei lovos pakloti“ (Jadvyga Peseckienė, „[Prisiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 362.
[5] [Zaremba], VU darbuotojas.
[6] Giedrė Žmuidzinavičiūtė-Gučienė (1913–2006), Alfonso Gučo žmona, pedagogė.
[7] Konstantinas Jablonskis (1892–1960), teisininkas, teisės istorikas, VU Teisės fakulteto profesorius, kalbininko Jono Jablonskio sūnus. Tuo metu gyveno BS bute Vilniuje, Tauro g. 10 name.