1918[iki]_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [nuo 1916 – iki 1918], [Rusija].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.
Availability Notes: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [nuo 1916 – iki 1918], [Rusija].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [nuo 1916 – iki 1918], [Rusija].
Physical Description: BS laiškas VČ su Konstantino Balmonto eilėraščio [Ant lovelės, ant tašytos –] vertimu. Be datos, vietos. Datuojant [nuo 1916 – iki 1918] ir lokalizuojant [Rusija], remtasi BS biografija (studijų Rusijoje laikotarpiu siųsti laiškai, adresuoti VČ, saugomi jos kolekcijoje). Rašyta 13,4×20,6 cm smulkiai languoto, gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) pieštuku. Perlenkta pusiau. 1r viršutinis kraštas nelygus, „dantytas“, išplėštas iš bloknoto. Viršuje, kairiajame krašte, ir žemiau segta sąvaržėlėmis (rudos žymės, įspaudai). Pieštuku numeruota {77}, pažymėta {Reg}, mėlynu tušinuku {MA nera}. Dėmėta. Prie laiško voko nėra. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Ant lovelės, ant tašytos –
2 Kaip sodne!
3 Sako draugas – vėjo vytas
4 Pas mane.
ֿ
5 Juodas paukštis šitai sako
6 Ties anga.
7 Dar grinda ant mano tako
8 Linkdama.
ֿ
9 Nuo lovelės jisai slinko
10 Pamažu.
11 Pro langelį pasilinko
12' Skint žiedų.
ֿ
13 Davė žiedą pro langelį
14 Dovanų.
15 Reikė daug liet del žiedelio
16 Ašarų!
ֿ
17 Ašaros kokios riedėjo –
18 Kas supras!
19 Visos rožės jam žydėjo –
20 Jam – viskas!
21 Su grakščiu – pasaulis kitas –
22 Toks vaiskus!
23 Ant lovelės, ant tašytos
24 Vai, smagu! [1]
12 žiedų. ] cor . pro !
21–24 ] vert
[1] Rusų poeto simbolisto Konstantino Balmonto eilėraščio [Ant lovelės, ant tašytos] vertimo variantas, nedaug taisytas pieštuku.
Galutinį Konstantino Balmonto eilėraščio vertimo variantą žr. in: BSR, t. 5 (I): Poezijos vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 83.
Plačiau apie eilėraščio vertimo variantus ir publikavimą žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 781.