1922-02-27

Main Title: Atvirlaiškis dienraščio „Lietuvos žinios“ redakcijai, [1922-02-27], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.
Availability Notes: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis dienraščio „Lietuvos žinios“ redakcijai, [1922-02-27], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F91–F282
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1922-02-27]
Physical Description: BS atvirlaiškis dienraščio „Lietuvos žinios“ redakcijai [„Liet. Ž.“ Nr 2 skelbiama]. Be datos, vietos. Datuojant [1922-02-27] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi turiniu, pašto antspaudais, dienraščiu „Lietuvos žinios“ (1922-02-23, Nr. 2). Rašyta 14,1×9,1 cm gelstelėjusio atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – atvaizdas, 1v – tekstas. Adresuota: „Lietuvos Žin.“ Red. / Laisvės Aleja 60 // Kaunas / Litauen [~ vok =Lietuva]. 1v buvę užklijuoti du pašto ženklai, nuplėšta. Uždėti du juodi pašto antspaudai: MÜ[NCHEN] / 27 [II] [22] /, [K]AUNAS / 2 [III] [22] /. Asmenvardžio dalis (Sruoga) pabraukta dviem brūkšniais parkeriu (raudonu rašalu) nenustatyto asmens ranka. 1r – Miuncheno botanikos sodo vaizdas. Tema: BS, atsiliepdamas į dienraščio „Lietuvos žinios“ skelbimą dėl vertimo, domisi verstinais kūriniais ir darbo sąlygomis. Būklė: gera. Dovanojo (Pranės Dundulienės fondui) mokytojas Bronius Butkevičius, Alsėdžiai, Plungės raj. Saugojimo vieta: VUB RS, F91–F282. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
„Lietuvos Žin.“ Red.
Laisvės Aleja 60. [*]
Kaunas
Litauen [**]
ֿ
1 „Liet. Ž.“ Nr 2 skelbiama
2 ieškant literatūros vei-
3 kalams vertėjų [1]. Jei būtų
4 atitinkami veikalai
5 ir atitinkamos sąly-
6 gos – sutiktau versti.
7 Todel prašytau smul-
8 kiau pranešti
9' Augšt. Pag [2]. Baly[s]Sruoga
ֿ
10 Ad
11 München,
12 Mühlbauerstr. 1
13 b/Dr. Simon [3].
9 Baly[s]Sruoga ] ill
[1] BS reaguoja į skelbimą, pasirodžiusį dienraštyje Lietuvos žinios: „Ieškoma vertėjų didelių literatūros veikalų į lietuvių kalbą. Kreiptis raštu į „Lietuvos Žinių“ Redakciją“ (Lietuvos žinios, 1922-02-23, Nr. 2, p. 1).
[2] ~ santr =Aukšt[oj] pag[arboj].
[3] ~ vok =Ad[resas] / Miunchenas, / Mühlbauer g[atvė] 1, / pas (per) dr. Simoną.
[*] ~ santr =„Lietuvos žin[ių]“ Red[akcijai] / Laisvės alėja 60.
[**] ~ vok =Lietuva.