1917-08-23

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-08-23], [iš Voronežo – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: CC BY-NC-ND

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-08-23], [iš Voronežo – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–19
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-08-23]
Physical Description: BS laiškas VČ [Laukiau tikėjaus tave rasiąs Voroneže.]. Be datos, vietos. Datuojant [1917-08-23] ir lokalizuojant [iš Voronežo – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašyta 11,2×14,1 cm gelstelėjusio, dvigubo popieriaus pailgais langeliais lapuose (1r, 2r) parkeriu (violetiniu rašalu). . Viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. Dėmėta. Prie laiško yra 11,7×14,5 cm vokas. Voko 1r uždėtas juodas pašto antspaudas [ВОРОНЕЖЪ] / [23] 8 17 /. Voko 1v uždėti du juodi pašto antspaudai: [ВОРОНЕЖЪ] / 23 [8] [17] /, ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 26 [8] 17 /. Buvęs užklijuotas violetinis, penkiolikos kapeikų vertės pašto ženklas, nuplėštas. Pieštuku numeruota {153}. Vokas buvęs baltos spalvos, gelstelėjęs, dėmėtas. Kraštai apšiurę, kampai aplankstyti. Laiškas išimtas, atplėšus voko atvartą. Tema: BS, atvažiavusio į Voronežą pas VČ ir jos neradusio, ilgesys, liūdesys, nusiminimas. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–190. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Laukiau tikėjaus tave rasiąs Voroneže.
2 Sako dar negreit grįšianti.
3 Kas man dabar padaryti?
4 Šiandie biški sergu. Kelionėj pavargau ir
5 šiandie galva labai skauda.
6 Kas man padaryti?
7 Ar gi tu neatvažiuosi dabar? Aš šiandie
8 sapnavau tokį nepaprastą sapną, aš mačiau
9 Tave tokią išbliškusią, baltą… Ar gi neatvažiuosi?
10 Čia ruduo. Vėjas ir nakty ir dieną staugia
11 vėjas lija ir vysto rūkus. Sėdžiu tavo kambarė-
12' lyj prie lango ir klausaus, kaip vėjo aima-
13 na dušion sminga.
14 Kas man dabar padaryti?
15 Aš manau, aš manau, kad tu atvažiuosi!
16 Tegu vėjas sau staugia ir ėda dūšia, tegu
17 lietus skelbią amžiną rudens mirimą.
18 O aš manau, kad tu atvažiuosi.
19 Aš laukiu, aš labai labai laukiu tavęs.
20 Kokia liūdna, kokia ilga ta vėjaus aimana!
21 Amžinas klajūnas, amžinai be kertelės, be pa-
22 guodos, be rymasties… Sustoja kartais valandi-
23 kei. Sustingsta. Ne lapelis nekruta. Paskui
24' ir vel be paliovos i tolybes, į nežinomą šalį.
25 Ar tu girdi, ar tu žinai, kaip aš tavęs laukiu?
26 Senai aš jau nebemoku galvoti ir mintimis
27 siekti, tik kai ilgu labai – keisti širpuliai
28 per kūna bėga, ir norisi staugti su vėjum.
29' Tuščias kambarys, kur tu gyvenai, kur tu žydė-
30 jai, kur tu sapnavau ir man sapnus siuntei…
31 Vienas esu tarp keturių sienų ir staugda-
32 mas vėjas dūšią marina.
33 „Palukėsiu, pakluposiu…“
– – – – – – – – – – – – – –
34 Staugia vėjas šiaurus, rudeninis. Eisiu pasiklausysiu.
35 Per vakarą, per naktį. Pasiklajosiu.
36 Laukęs džiaugsmo, nesulaukęs, tik pasėjęs rudens
37' rytą sėklą aimanos ankstyvos, tik uždengęs veidą
38 šydu, kad žibutės nežibėtų, kad klajūnai nematytų
39 žiburių manų ilgių, kad rasa nesiekt ugneles
40 ir pro rukus neblizgėtų, eisiu, eisiu…
41 Pro tą vėją rūpestingą, pro tą saulę gailestingą,
42 pro tą vėtrą rudeninę…
43 Ar sulauksiu, ar sulauksiu aš tavęs?..
44 Kas man dabar bedaryti?..
45 Tegu tasai vėjas nuneš tavo šalelėn mano
46 lukestį. Tegu Tavo darželyj niekuomet nesi-
47 girdės tokios aimanos, kaip pas mane.
48 Tegu Tavo sapnas būna lengvas lengvas
49 Bučiuoju karštai karštai
50' Tav[o]Bolyt[is]
ст. Искaрость
Вол. губ.
Имение г-на Чарноцкaго
Дуга
Вал. Чурлянис
ֿ
Exp. Воронеж
Халютинская, 15 [*]
{153}
12 vėjo ] cor v pro s
24 be ] cor b pro p
29 kur ] p r ras t
30 sapnavau ] vid ex err u pro i
37 sėklą ] cor s pro v
50 Tav[o]Bolyt[is] ] ill, rest
[*] ~ rus =Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dvaras / Val[erija] Čiurlionytė.