1917-08-31

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-08-31], [iš Maskvos – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: CC BY-NC-ND

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-08-31], [iš Maskvos – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–192
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-08-31]
Physical Description: BS laiškas VČ [Taip tykiai kurenas kudmentas gudybėj piemens bakužėlės...]. Be datos, vietos. Datuojant [1917-08-31] ir lokalizuojant [iš Maskvos – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašyta 17,9×11,3 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu) ir pieštuku. Perlenktas pusiau. Viršaus kraštai nelygūs, plėšta. 2r–v ištepta, ruda dėmelė. Prie laiško yra 14,5×11,5 cm vokas. Voko 1r viršuje, kairiajame kampe priešinga kryptimi nei adresas užklijuoti du mėlyni, dešimties kapeikų vertės pašto ženklai su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du juodi pašto antspaudai МО[СКВ]А / 31 [8] 17 /. Voko 1v uždėtas juodas pašto antspaudas ИСКОР[ОСТЪ] / ◊ ◊ ◊. Pieštuku numeruota {139}. Voko apačioje, kairiajame ir dešiniajame kraštuose, yra įplyšimų. Vokas gelsvas, pilkšvų taškelių rašto, apšiuręs. Voko vidus šviesiai rudas. Laiškas išimtas, atplėšiant voko atvartą. Tema: BS, grįžusio iš kalnų ir susirgusio plaučių uždegimu, būsena (Kaukazo refleksija, fizinis silpnumas). Būklė: vidutiniška, blunka. Minimi asmenys: Tadas Petkevičius, Juozas Liūdžius, Jadvyga Čiurlionytė, Julija Janulaitytė-Biliūnienė, Marija Grikinytė, [Ona], [Biržiškienė]. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–192. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Taip tykiai kurenas kudmentas gudybėj piemens bakužėlės…
2 Aplinkui veidai tokie tykūs paskendę godonių tolybėj…
3 Ir artimas žodis ištartas tylybėj netyčia lyg tolimas aidas
4 atrodo…
5 Išeinu pakalnėn kur uolos ir sniegas ir divinos
6 pievos sužėlę…
7 Ir žvaigždžių spindėjimas skleidžiasi, kaip dangiškas
8 gimnas gyvybei
9 Ir alkanos raudos šakalų ateina, kaip tolimos –
10 tolimos godos… [1]
– – – – – –
11 Tai buvo toli toli.
12 O dabar aš jau kelinta diena iš lovos nesikeliu.
13 Turiu mažiuką… uždegimą plaučių.
14 Sekasi!
15' Nors jau ne taip blogai ir yra.
16 Nakvoja pas mane Tadas [2], Liūdžius [3]
17' Lanko Julytė [4], Jadzė [5], Marikė [6], Onyte [7], Biržiškienė [8] ir tt
18 Viena diena tiktai buvo prastai. Neišpasakytai
19 skaudėjo, dabar jau gerai, tik silpna biškuti
20 ir kosulys novyja. Ir ant skaudamo šono
21 pasiverst negaliu.
22 Turbut is Kaukazo daug sveikatos atsi-
23 vežiau su liga kovot gana lengva
24 Nepyk ant manęs.
25' Bučiu[o]ju Balyt[is]
ст. Искaрость
Волынской губ.
Имение г-на Чарноцкaго
Дуга
Вал. Чурлянис [*]
{139}
15 Nors ] cor N pro vid Gi
17 Biržiškienė ] cor Birž pro ill
25 Bučiu[o]ju Balyt[is] ] ill, rest
1–10 ] text atr cae
11–25 ] text graph
[1] BS eilėraščio „[Taip tykiai kūrenas kudmentas gūdybėj piemens bakužėlės…]“, vėliau įtraukto į rinkinį Saulė ir smiltys, pirminis variantas.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 87.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 741.
[2] Tadas Petkevičius (1893–1964), teisininkas. 1916 m. baigė tarptautinės teisės studijas Maskvos universitete.
[3] Juozas Liūdžius (1890–1960), teisėtyrininkas, teisėjas. 1916 m. baigė teisės studijas Maskvos universiteto Teisės fakultete.
[4] Julija Janulaitytė-Biliūnienė (1880–1978), gydytoja. Dirbo Voroneže lietuvių kolonijoje dantų gydytoja.
[5] Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), VČ sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.
[6] Marija Grikinytė, inžinieriaus Petro Narutavičiaus pusseserė.
[7] [Onytė].
[8] [Biržiškienė].
[*] ~ rus =Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dvaras / Val[erija] Čiurlionytė.