1917-07-10[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1917-07-10], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1917-07-10], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–186
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1917-07-10]
Physical Description: BS laiškas VČ [Tokia didelė didelė šventė.]. Be datos, vietos. Datuojant [po 1917-07-10] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašytas 18,0×11,3 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenktas pusiau. Viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. 2v dėmėta (rudos pirštų atspaudų dėmelės). Prie laiško yra 14,3×11,4 cm vokas. Voko 1r uždėti du juodi pašto antspaudai СО[ЧИ] E ГО[Р.] [ЧЕРНОМ.] / [1[7] [7] [17] /. Apačioje, dešiniajame kampe, horizontaliai užklijuotas mėlynos spalvos, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Pieštuku numeruota {267}. Voko 1v uždėtas juodas pašto antspaudo ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 22 7 17 /. Pieštuku numeruota {134}. Vokas gelstelėjęs, dėmėtas. Voko vidus ornamentinio žalios ir baltos spalvų rašto. Atvarto vidinėje pusėje, viršuje, dviračiu važiuojančios sparnuotos būtybės su voku rankoje atvaizdas (užrašas: TRADE MARK.). Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Tema: BS liūdesys, negavus VČ laiško prieš išvykstant mėnesiui iš Sočio į kalnus. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–186. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Tokia didelė didelė šventė.
2 Dangus toks raudonas!
3 Tiek vaikšto ugnelių paviršiūj bangų!
4' Ir tolimas laivas parėdė pašlyjusias bure eilėmis karolių
5 Ir mėnuo už debesio vėputę žalsvą kėdena…
ֿ
6 Ir, rodosi, nėra, kas širdį griaudintų,
7 Ir, rodosi, nėra nelaisvės pasaulyj…
8 Sustoju kaip stulpas tiek amžių klajojęs,
9 Ir rymau… Ir siekiu in stulpo šešėlį.
ֿ
10 Saulėleidos šventėj tokioj
11 Taip liūdna –
12 Liūdniau negu mano tėvynėj!
13 Ir rodosi kartais kad mano liūdėjims
14 Nežemiško žygio nežemiškas aidas,
15 Kad instabios paslaptys verias
16 Liūdnoms akims
17 Tiktai… [1]
18' Tai nuo tavęs jokio žinios.
19 O Rytoj aš išeinu į kalnus. Ir visą mėnesį ne-
20 grįšiu. Ir visą mėnesį neturėsiu nuo tavęs
21 žinios. Eisiu toj šalyj, kur nei krasos nei žmonių
22 nėra. Ir parašyt tau negalėsiu.
23 Tik man labai liūdna, kad negavęs laiško
24' nuo tavęs turiu išeiti iš Soči. Rašyk man
25' į Socį. Grįšiu. Busiu iki 15 rugpjučio, paskui
26 važiuosiu Maskvon.
27' Dvi diena be perstojo užimtas rengimosi
28 kelionėn.
29' Neužmirsk manęs Sesute, Palaimink
30' man kad gyvas grįžčiau – pasimelsk už mane.
31' Bučiuojuo Sesute stiprai, stiprai.
32 Neužmiršk manęs.
33' Bolyt[i]s.
34 Neužmiršk manęs, Sesutėlė brangi mano,
35 numylėta mano Sesute,
36 Neužmiršk savo tolimo klajūno!
37 Laimink mane
ст Искaрость
Волынск. губ.
Им. Г-на Чарноцкaго
Дуга
Вал. Чурлянис
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи, Свeтлячок
{134}
4 bure[s] ] vid ex err om s
4 karolių ] cont inter lin
18 jokio[s] ] vid ex err om s
24 Soči[o] ] vid ex err om fl -o
25 Socį ] vid ex err c pro č
27 dvi diena[s] ] vid ex err om s
27 rengimosi ] cor n pro ill
29 Neužmirsk ] vid ex err s pro š
30 pasimelsk ] cor el
31 Bučiuojuo ] vid ex err juo pro ju
33 Bolyt[i]s ] ill
[1] BS laiške užrašytas eilėraščio „[Tokia didelė didelė šventė]“, vėliau įtraukto į poezijos rinkinį Saulė ir smiltys, vienas iš pirminių variantų, švarraštis.
Galutinį eilėraščio tekstą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 54.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 733.
[*] ~ rus =Iskorostis / Volyn[ės] gub[ernija] / P[on]o Čarnockio / Dugos dvaras / Val[erija] Čiurlionytė // B[alys] Sruoga / Sočis, Svetliačiok.