1924-02-08[iki]_3

Main Title: Laiškas „Lietuvos žinių“ redakcijai, [iki 1924-02-08], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas „Lietuvos žinių“ redakcijai, [iki 1924-02-08], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F630
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1924-02-08]
Physical Description: BS laiškas „Lietuvos žinių“ redakcijai [Gerbiamieji, / Reikšdamas nuoširdžios padėkos už mei-]. Be datos, vietos. Datuojant [iki 1924-02-08] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi turiniu, BS biografija (1924-02-08 BS baigė laikyti baigiamuosius egzaminus Miuncheno universitete). Rašyta 14,5×22,5 cm gelstelėjusio popieriaus pailgais langeliais lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Yra įplyšimų. Dėmėta. 1r viršuje, kairėje pusėje, pieštuku datuota {1923 ar 24; apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {101). Įklijuotas į dienraščio „Lietuvos žinios“ redakcijai adresuotų laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo išmokėti jam priklausantį honorarą už publikacijas „Lietuvos žiniose“. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F630. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
„Lietuvos Žinių“ [1] Redakcijai.
ֿ
1 Gerbiamieji,
2 Reikšdamas nuoširdžios padėkos už mei-
3 lingą mano raštų patalpinimą „Liet. Žiniose“,
4 prašytau padavėjui šio laiško dr. Krušinskui
5 išduoti man priklausomą honorarą.
6 Paskutinį kartą honorarą aš esu atsiėmęs
7 išvažiuodamas į Vokiečius, pereitų metų
8 lapkr. [2] pradžioj. Tat norėtau gauti hono-
9 rarą už visus raštus – nuo lapkričio
10 iki šių metų kovo mėn. [3] Sąskaitos parašyti
11' negaliu, nes ne visus „Liet. Žin.“ numerius,
12 O antra, neturiu supratimo apie dabarti-
13 nius tarifus Lietuvoje. Manau, kad Redak-
14 cija, skaičiuodama nepanorės manęs
15 skriausti.
16' Be to dar, nežinau, kokia pas Jus knygų
17 tvarka – ar gaunant piningus reikalingas
18 mano parašas knygose – ar sąskaitoje?
19 Kadangi kito kelio savo parašui duoti
20' neturiu, tai prisiunčiu tuščia lakštą
21 su mano parašu, kuri Administra-
22 cija atitinkamai papildžius galės
23 turėti sąskaita.
24 Žinoma, aš norėtau gauti honoraro
25 maximum, koks tik galima; tuo labiau,
26 kad šiais metais norėdamas baigt
27 universitetą turiu labai daug darbo, daug
28 pašaliniais dalykais užsiiminėti negaliu,
29 jokios stipendijos neturiu, – ir kiekvienas
30 skatikas man brangus.
31 Aukštoj pagarboj
32' Baly[s]Sruoga
11 numerius ] p vid ex err om ver, vid [turiu]
16 Jus ] cor J pro min
20 tuščia ] cor č pro t
32 Baly[s]Sruoga ] ill, vid
[1] Lietuvos žinios – dienraštis, leistas 1922–1940 m. Kaune. 1924 m. dienraštį redagavo Felicija Bortkevičienė.
[2] ~ santr =lapkr[ičio].
[3] ~ santr =mėn[esio].