1923-06

Main Title: „Lietuvos žinių“ redakcijai, 1923-06, [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: „Lietuvos žinių“ redakcijai, 1923-06, [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F630
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-06]
Physical Description: BS laiškas „Lietuvos žinios“ redakcijai [Ponai, / Nuo š. met. liepos mėn. 1 d. prašau „Lie-]. Be datos, vietos. Datuojant [1923-06] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi turiniu, kitais laiškais. Rašyta 22,0×28,4 cm gelstelėjusio popieriaus pailgais langeliais lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). Yra įplyšimų. Dėmėta. 1r apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {102). Storu raudonu pieštuku du kartus užrašyta {B}. Įklijuotas į dienraščio „Lietuvos žinios“ redakcijai adresuotų laiškų rinkinį. Pridėta iškarpa (spausdintas tekstas): b 73 / Balis Sruoga / Mühlbauer str b Simon / München, Vokietija. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo siųsti jam į Vokietiją dienraštį „Lietuvos žinios“ kitu adresu. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F630. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
„Lietuvos Žinių“ [1] Ekspedicijai
ֿ
1 Ponai,
2 Nuo š. met. [2] liepos mėn. 1 d. [3] prašau „Lie-
3 tuvos Žinias man siuntinėti šiuo adresu:
4 „Balys Sruoga, Kunigundenstr. 23 II b/Wagner
5 München“ [4]
6 Prie šio rašto pridedu senojo adreso
7 iškarpa [5].
8' Aukštoj pagarb[oj]
9' Baly[s]Sruoga
8 pagarb[oj] ] ill, rest
9 Baly[s]Sruoga ] ill, vid
[1] Lietuvos žinios – dienraštis, leistas 1922–1940 m. Kaune. 1924 m. dienraštį redagavo Felicija Bortkevičienė.
[2] ~ santr =š[ių] met[ų].
[3] ~ santr =d[ienos].
[4] ~ vok =„[Balys Sruoga,] Kunigunden gatvė 23 II / pas (per) Wagnerį / Miunchenas.
[5] b 73 / Balis Sruoga / Mühlbauer str b Simon / München, Vokietija ~ vok =b[utas] 73 / [Balys Sruoga] / Mühlbaur gatvė pas (per) Simoną / Miunchenas, [Vokietija].