1924-02-08[iki]_2

Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas, komentarai
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC-BY-NC-ND
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Atvirlaiškio kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas ne archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Pronskui, [iki 1924-02-08], [iš Berlyno– į Klaipėdą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F91–281
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1924-02-08]
Physical Description: BS atvirlaiškis JP [Nežlemk – šią laišką]. Be datos, vietos. Datuojant [1924-01] ir lokalizuojant [iš Berlyno – į Klaipėdą] remtasi turiniu, BS biografija (1924-02-08 išlaikė paskutinius egzaminus Miuncheno universitete), BS ir JP adresu. Rašyta 14,1×9,1 cm gelstelėjusio atvirlaiškio blanke parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – atvaizdas, 1v – adresas, tekstas. Adresuota: J. Pronckus / Litauische Vertretung [~ vok =Lietuvos atstovybė] // Berlin, Charl. / Kurfürstendamm / 242 [~ vok =Berlynas, Šarlotenburgas / Kurfurstendamo / 242]. 1v viršuje buvę užklijuoti keli pašto ženklai, nuplėšti. Uždėti trys pašto antspaudai: du juodi ◊◊◊ / ◊◊◊ /, violetinis Waltenberger-Haus / 20[83] m / ◊◊◊ / Section // Allgau-Immenstadt. Kampai aplankstyti. Dėmėta. 1r – kalnų ir namelio juose atvaizdas (Waltenberger-haus). Tema: BS asketinė būsena, ruošiantis baigiamiesiems egzaminams. Būklė: gera. Dovanojo mokytojas Bronius Butkevičius iš Plungės raj., Alsėdžių. Saugojimo vieta: VUB RS, F91–281. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
J. Pronckus
Litauische Vertretung [1]
ֿ
Berlin, Charl.
Kurfürstendamm
242 [2]
1' Nežlemk – šią laiškas
2' kad nori. Kur padėja[i]
3 grieką – ar jau girtas
4' Dievui dušią atidave[i]
5 O aš perėjau nuo visų
6 gerybių į selterį ir sil-
7 kę, ir jaučiuos didelis
8 ponas. Užsidariau
9 duris, mergų neįsilei-
10 džiu – dirbu, kaip
11 galvijas [3]. Tik kaikada
12 išeinu su vokiečiais
13 pasikeikt. Bet šiaip
14 nuobodžios mano die-
15 nos. Jokiems senti-
16 mentam – laiko nėr.
17 Also [4], prosit [5]– bet tik
18 selterį.
19' Bal[y]s
1 Nežlem[b]k ] vid ex err om b
2 padėja[i] ] def
4 atidave[i] ] def
19 Bal[y]s ] ill, rest
[1] ~ vok =Lietuvos atstovybė.
[2] ~ vok =Berlynas, Šarlotenburgas / Kurfurstendamo / 242.
[3] BS ruošiasi egzaminams Miuncheno universitete, kuriuos baigia laikyti 1924-02-08.
[4] ~ vok =Taip.
[5] ~ rus =praš[om].