1929-03-28

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Tumui, [1929-03-28], [iš Viekšnių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Juozui Tumui, [1929-03-28], [iš Viekšnių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F25
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1929-03-28]
Physical Description: BS atvirlaiškis JT [Aleliuja!]. Be datos, vietos. Datuojant [1929-03-28] ir lokalizuojant [iš Viekšnių – į Kauną], remtasi pašto antspaudais, JT adresu. Rašyta 8,9×14,0 cm atvirlaiškyje (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – atvaizdas, 1v – tekstas. Adresuota: JM. / Kun. Kan. J. Tumui // Aleksoto g. 6 / Kaune. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas raudonas penkiolikos centų vertės pašto ženklas su Vyčio kryžiumi ir užrašu LIETUVA. Uždėti du juodi pašto antspaudai: VIEKŠNIAI / 28 II[I] [29] /, KAUNAS / 29 III / 29 /. Prierašas Vandos Sruogienės ranka parkeriu (juodu rašalu) {Vanda Sruogienė}. 1r – Florencijos tapytojo Carlo Chiostri atvaizdas (merginos, laikančios rankoje kiaušinį, ir avinėlio). Kraštai banguoti. Dėmėta. Įklijuotas į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Tema: Sveikinimas su šv. Velykomis. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F25. Skelbiama: iš autografo.
JM.
Kun. Kan. J. Tumui
Aleksoto g. 6
Kaune [1]
1 Aleliuja! [2]
{Vanda Sruogienė}
2' BSruoga
2 BSruoga ] signat
[1] ~ santr =J[o] M[ylistai] / Kun[igui] Kan[auninkui] J[uozui] Tumui / Aleksoto g[atvė] 6 / Kaune.
[2] ~ hebr =[hallelu Jah] Šlovinkite Jahvę; garbinamasis sušukimas, aukštinant Dievą per krikščionių ir judėjų pamaldas.