1929[iki]_1

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [nuo 1924 iki 1929], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [nuo 1924 iki 1929], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F25
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [nuo 1924 iki 1929]
Physical Description: BS kvietimas JT [Steigiam. Susirinkim.]. Be datos, vietos. Datuojant [nuo 1924 iki 1929 m.] ir lokalizuojant [Kaunas], remtasi JT ir BS biografijos faktais. Rašyta 20,9×30,9 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose pieštuku (1r), spausdinimo mašinėle (violetiniu rašalu) (1v, 2r–v). 1r – kvietimas, 1v, 2r–v – Lietuvių – vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugijos įstatai. Kelis kartus perlenkta (dvi lenkimo linijos). Lenktas apačios kraštas. 1r uždėtas violetinis antspaudas, parkeriu (mėlynu rašalu) įrašytas skaičus: Hum. Mok. Fak. / MUZIEJUS / No {3304} Ser. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {6}, kairiajame kampe – {11}, 2r – {12}. Dėmėta. Yra įplyšimų. Įklijuota į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui (iš kn. J. Tumo archyvo)“. Tema: BS kvietimas JT dalyvauti susirinkime. Būklė: vidutiniška, blunka. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F25. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
Doc. J. Tumui [1]
ֿ
1' [Steigiam.] Susirinkim. [2]
2 geg. 13 d. 16 val. [3]
3 Univers. [4] I Rūmų
4 6 audit. [5]
5 Kviečia BSruoga
[1] Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
[2] ~ santr =Steigiamasis susirinkimas.
[3] ~ santr =gegužės 13 dieną 16 valandą.
[4] ~ santr =Universiteto.
[5] ~ santr =auditorijoje.