1924-04-22_2

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [1924-04-22], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [1924-04-22], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F25
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-04-22
Physical Description: BS laiškas JT [Šiuo tarpu „Kl. Žinioms“ būtų baisiai gerai,]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi turiniu, BS ir JT biografijos faktais (BS 1924 m. kelis mėnesius iki rudens dirbo Klaipėdoje dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijoje, JT gyveno Kaune). Rašyta 22,0×14,7 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktiniai duomenys [Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje [Klaipėda, / Turgaus gatvė 48–49]. Viršuje, per vidurį uždėtas violetinis antspaudas: Hum Mok. Fak. / MUZIEJUS / Ser. Pieštuku numeruota {4} bibliotekininko ranka. Yra įplyšimų. Dėmėta. Įklijuotas į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo JT parašyti straipsnį dienraščiui „Klaipėdos žinios“ spaudos atgavimo proga. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F25. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] bal 22 d [19]24 [m.]
Kun. J. Tūmui [1].
ֿ
1 Šiuo tarpu „Kl. Žinioms“ [2] būtų baisiai gerai,
2 jei sutiktum parašyti kokį straipsnį spau-
3 dos atgavimo sukaktuvėms paminėti [3].
4 Laukiu ir tikiuos
5 Balys Sruoga
[1] ~ santr =Kunigas Juozas Tumas (1869–1933), literatūros istorikas, kritikas, rašytojas.
[2] ~ santr =Klaipėdos žinios, politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. 1924 m. jį redagavo spaudos darbuotojas Jurgis Šaulys.
[3] 1924 m. gegužės 7 d. minėta 20 metų sukaktis, 1904 m. atgavus rusų valdžios uždraustąją lietuvišką spaudą.