1924-04-15[po]

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [po 1924-04-15], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127), Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [po 1924-04-15], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F25
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1924-04-15]
Physical Description: BS laiškas JT [Buvau pas Kaušą. Jis sakė ne]. Be datos, vietos. Datuojant [po 1924-04-15] ir lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi turiniu, [1924-04-15] laišku, kur užsimenama apie ieškosimą fotografiją, BS ir JT biografijos faktais (BS 1924 m. kelis mėnesius iki rudens dirbo Klaipėdoje dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijoje, JT gyveno Kaune). Rašyta 21,4×28,9 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktiniai duomenys [Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje [Klaipėda, / Turgaus gatvė 48–49]. Viršuje, per vidurį uždėtas violetinis antspaudas, nenustatyto asmens ranka parkeriu (mėlynu rašalu) įrašytas skaičius: Hum Mok. Fak. / MUZIEJUS / {3954} Ser. Pieštuku numeruota {3} bibliotekininko ranka. Yra įplyšimų. Dėmėta. Įklijuotas į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Prie laiško voko nėra. Tema: BS, paprašytas JT, domisi „Birutės“ draugijos narių fotografija. Kviečia JT bendradarbiauti, rašant dienraščiui „Klaipėdos žinios“ kultūros, kritikos klausimais. Minimi asmenys: [Kaušas], Enzys Jagomastas. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F25. Skelbiama: iš autografo.
1 Buvau pas Kaušą. Jis sakė ne
2 pačius „Birutninkus“ [1] fotografavęs, bet
3 bene 1911–1913 metais atmušęs nuo fotogra-
4 fijos, kurią jam buvo atsiuntęs Jago-
5 mastas [2]. Žadėjo paieškot klišę, gal sura-
6 siąs. Bet iki šiol dar nesurado.
7 Būtų labai gerai kad rašytum mums
8 straipsnius kultūros klausimais –
9 mielu noru laukčiau. Taip‑pat
10 gal iš kritikos?
11 Labai laukčiau –
12' T. [3] Baly[s]Sruoga
12 Baly[s]Sruoga ] ill, rest
[1] „Birutininkai“ – 1910 m. Vydūno parašyta dviveiksmė komedija apie „Birutę“, pirmąją tautinę Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros draugiją, įsteigtą Tilžėje, veikusią 1885–1914 m. Turbūt kalbama apie vaidinimo aktorių fotografiją.
[2] Enzys Jagomastas (1870–1941), Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas.
[3] ~ santr =Tavo.