1924-05-01[iki]

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, [iki 1924-05-01], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, [iki 1924-05-01], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F262
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1924-05-01]
Physical Description: BS laiškas VB [Ačiū už laišką. Del „Skirgailos“ – ir suma-]. Be datos, vietos. Datuojant [iki 1924-05-01] ir lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi turiniu, BS ir VB biografijos faktais. Rašyta 20,6×28,9 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktinių duomenys [Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje [Klaipėda, / Turgaus gatvė 48–49]. Yra įplyšimų, dėmelių. 1r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku numeruota {92}, žemiau rudu pieštuku pažymėta {N 228}; apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {69). Įklijuotas į VB laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Tema: BS apgailestauja, kad dėl didelio darbo krūvio dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijoje negalės daug rašyti žurnalui „Gairės“. Minimi asmenys: Antanas Sutkus, Jurgis Šaulys. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F262. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
Bičiūnui
1 Ačiū už laišką. Del „Skirgailos“ [1] – ir suma-
2 nymas, ir motivai man nepatinka (sm. [2] Sutkaus [3] laiške).
3 Džiaugiuos del „Gairių“ [4]. Tik aš šiuo tarpu taip
4' idiotiškai įklimpau į Redakciją [5], kad vargu kuo
5 galėsiu prisidėti [6]. Dar nuo geg. 1 d. Dr Šaulys [7] 2 mėnesiu
6' išvažiuoja į Italiją – darbo bus dar daugiau.
7 Del koperativo – jei galėsiu būti reikalingas ar
8 naudingas prisidėsiu. Tik dabar nei apie Jusų
9 koperativo organizaciją, jo pamatus ar uždavi-
10 nius aš jokio supratimo neturiu. Pagaliau –
11' jeigu greit reikėtų įnešti pajus – negalėsiu.
12 Pinigų visai neturiu – vien skolos. Bet
13 kol aš sėdžiu Redakcijoj, aš naudingas būti
14 negalėsiu – o kai būsiu Kaune – savaime
15 susitarsime. Į Kauną važiuot labai
16 noriu, nes čia redakcija mane
17 baigia pasmaugti. Redakcijoj sėdžiu
18 daugiau 8 valandų, o dar namie turiu
19 straipsnius rašyti! O dar turiu
20 kitų dalykų, kurius turiu būtinai padaryti,
21 kitaip daugelis mano planų velniop
22 nueitų [8].
23 Straipsnio galą apie Vilkolakį [9] pavadinau „Dabar-
24 tinio teatro nuodemes“ [10]. Eis kaipo atskiras
25 straipsnis (jau surinktas)
26 Balys
4 kuo ] cor u pro ą
6 Italiją ] cor I pro vid P
11 jeigu ] cor j pro r
[1] 1924-10-12 Kaune Valstybės dramos teatre įvyko Vinco Krėvės dramos Skirgaila premjera. Režisierius – Borisas Dauguvietis.
BS Krėvės dramos Skirgaila analizę, išsamų aptarimą rašytojo kūrybos, lietuvių ir Europos literatūrų kontekstuose žr. B. Sruoga, „Krėvės Skirgaila“, in: Lietuva, 1926-01-25, Nr. 19, p. 2–3–4; 1926-01-26, Nr. 20, p. 2–3; 1926-01-27, Nr. 21, p. 2–3–4.
Krėvės dramos Skirgaila ne itin sėkmingą pastatymą Valstybės teatre, premjeros kritinį vertinimą žr. [Balys] Sruoga, „Dar prie V. Krėvės Skirgailos“, in: Lietuva, 1926-02-03, Nr. 27, p. 2–3.
[2] ~ santr =smulkiau.
[3] Antanas Sutkus (1892–1968), režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
[4] Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, leistas 1923–1924 m. Kaune. Redagavo Kazys Puida.
[5] BS nuo 1924 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 4 d. gyveno Klaipėdoje, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.
[6] BS žurnalui Gairės siuntė vertimų.
Novalis, Himnai, vertė Balys Sruoga, in: Gairės, 1924, Nr. 2, p. 75–89.
[7] Jurgis Šaulys (1879–1948), filosofijos daktaras, spaudos darbuotojas, dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius 1924 m.
[8] BS, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
[9] „Vilkolakis“ – Kaune 1920–1925 m. veikęs savitas eksperimentinis ir improvizacinis satyros teatras.
[10] Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios [priedas], 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.