1924-04-30_2

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-30, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-30, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F262
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-04-30
Physical Description: BS laiškas VB [Mielas Vytautai, / Kai „Puidiada“ „Gairėse“ baigsis aš labai džiaugsiuos.]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi turiniu. Rašyta 23,0×14,8 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r dešinysis kraštas aplankstytas. Yra įplyšimų. 1v – dėmelių, prisilietus nenudžiūvus rašalui. 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktiniai duomenys [Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje BS ranka įrašyti mėnuo, diena, metai [Klaipėda,] bal. 30 d [19]24 [m.] / [Turgaus gatvė 48–49]. 1r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku numeruota {98}, žemiau rudu pieštuku pažymėta {N 234}; apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {75). Įklijuotas į VB laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Tema: BS nori gauti daugiau informacijos apie žurnalą „Gairės“, kad galėtų bendradarbiauti. Pažada rašyti „Gairėms“, kai pasikeis redaktorius ir kai darbo sąlygos „Klaipėdos žinių“ redakcijoje. Skatina VB rašyti „Klaipėdos žinioms“. Minimi asmenys: Kazys Puida, [K. Pietrekas]. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F262. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] bal. 30 d [19]24 [m.]
1 Mielas Vytautai,
2 Kai „Puidiada“ „Gairėse“ baigsis aš labai džiaugsiuos.
3 Pareiškimą apie kooperatyvą siunčiu, bet aš
4 šiuo tarpu neturiu visai pinigų, ir visai nežinau
5 nežinau, kokias prievoles aš prisiimu. Todel darykit
6 kaip norit, bet visų pirma norėčiau aš sužinoti
7 organizacijos pagrindus.
8' Jeigu „Kl. žiniu“ red. kiek žmoniškiau susitvarkys –
9 ir jeigu Puida [1] iš „Gairių“ eina velniop – tai aš rašysiu,
10 kiek tik galėsiu. Bet šiuo tarpu, kol Redakcija ėda
11 mano galvą ir raumenis – aš nieko negaliu pa-
12 daryti. Rengiuos čia kelti „Revoliucija“ ir
13 galiu greit iš Redakcijos išlėkti.
14 Bet kol kas dar turiu buti.
15 Kodel recenzijų neberašai. Nei apie Velykinius
16 reikalus, nei nieko. Rašyk, ypač apie geg. 1 d.
17 reikalus.
18' Žadėjai rašyti apie mano eiles. Rašyk, kaip nori.
19' Tik palytėk jų strukturą (didujinę), o daugiau – ką nori.
20 Pietrikas yra Ukmergės Gimnazijos vokiečiu kalbos
21 mokytojas. Esmėj labai mizernas žmogelis.
22 Jo straipsnis [2], tavo minimas, tilpęs „Kl. žiniose“, man
23 baisiai netinka: širdį suspaudęs jį dėjau.
24 „Gairėms“ jis nieko neišspaus.
25 Kalba Balys
5 nežinau ] vid ex err rep
8 red. ] cor r pro vid cap
18 Žadėjai ] cor j pro vid s
19[v]idujinę ] vid ex err d pro v
19 daugiau ] cor d pro l
[1] Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1923–1924 m. redagavo ir leido žurnalą Gairės.
[2] Pietrekas K., „Lietuva vokiečių literatūroje“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-23, Nr. 68, p. 2; in: , 1924-04-24, Nr. 69, p. 2.