1924-04-05

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-05, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (85) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-05, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F262
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-04-05
Physical Description: BS laiškas VB [Mielas Vytautai, / Mane išolbijai, dar vakar, bet šiandie]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi turiniu. Rašyta 20,6×28,9 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktiniai duomenys [Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje BS ranka įrašyti mėnuo, diena, metai [Klaipėda,] Bal. 5 d. [19]24 [m.] / [Turgaus gatvė 48–49]. 1r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku numeruota {96}, žemiau rudu pieštuku pažymėta {N 232}; apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {73). Įklijuotas į VB laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Tema: BS priima dienraščiui „Klaipėdos žinios“ tinkamą VB kritinį straipsnį teatro tema, parašytą, atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus struktūros reikalavimus. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F262. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] Bal. 5 d [19]24 [m.]
1 Mielas Vytautai,
2 Mane išolbijai, dar vakar, bet šiandie
3 leisk man savo rėžtu pasikeikti. Vakar
4 statei griežtą sąlygą – recenzija 100 eilučių, o šiandie
5 atsiuntei recenziją, kuri toli gražu ultimatumo
6 sąlygų nesilaiko – bus maximum 50–60 eilučių.
7 Man ši recenzija priimtina. Antra, reikalavai
8 rankraštį gražinti, o šiandie atsiuntei dar
9 naują dalį – ir kada dar bus galas – nežinia.
10 Pats buvai dienraščio redaktorius [1] – ir pats
11 žinai, kaip nepatogu, kai nėra straipsnio pabai-
12 gos ir kai nežinia, kada ji bus. Pagaliau,
13 ir pats darai kompromisą, kurį aš siuliau.
14 Sakai kiekvieną dalį dėti atskiru pavadinimu.
15 Tų dalių, kur gražinau, deja, jau negaliu su-
16 naudoti, o šią dalį, jei sutiktum, mielai su-
17' naudočiau, jei sutiktum. Tik vienas
18 dalykas, kadangi toji paskaita buvo jau labai
19' senai, o seni daiktai dienraščiui abelnai netinka,
20 tai būtų geriau, kad ryšius su paskaita visai
21 išbraukti, o leisti stačiai atskiru straipsneliu
22 „Musų dienų teatras“ ar mūsų dienų teatro
23 ydos“, ar kaip ten kitaip [2]. Jeigu visą ilgą
24 straipsnį būtum tokiais protarpiais
25 suskirstęs – būtų buvę iš karto viskas
26 tvarkoj. Šiuo reikalu lauksiu
27 atsakymo.
28' Baly[s]Sruoga
17 jei ] a ras šią nauj
17 [su]naudočiau ] p vid ex err rep jei sutiktum
19 dienraščiui ] cor u pro a
28 Baly[s]Sruog[a] ] ill, rest
[1] 1917 m. Petrograde Vytautas Bičiūnas kartu su Juozu Tumu-Vaižgantu redagavo laikraštį Lietuvių balsas.
[2] Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios [priedas], 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.