1924-03-29_2

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-03-29, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: CC BY-NC-ND

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-03-29, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F262
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-03-29
Physical Description: BS laiškas VB [M. T. / Delei raštų norėčiau porą pastabų padaryti.]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi turiniu. Rašyta 20,6×28,9 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktiniai duomenys [Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje BS ranka įrašyti mėnuo, diena, metai [Klaipėda,] Kovo 29 [19]24 [m.] / [Turgaus gatvė 48–49]. 1r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku numeruota {94}, žemiau rudu pieštuku pažymėta {N 230}; apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {71). Įklijuotas į VB laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Tema: BS kviečia VB bendradarbiauti dienraštyje „Klaipėdos žinios“. Pataria, kaip rašyti „laikraštiniu tonu“. Informuoja apie naują skyrių dienraštyje. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F262. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] Kovo 29 [19]24 [m.]
P. Bičiūnui [1]
ֿ
1 M. T. [2]
2 Delei raštu norėčiau porą pastabų padaryti.
3' Man asmeninai nelabai tetinka, kai pats apie
4 Savo paskaitas rašai „ pasakiau, padariau“.
5 Man tai neatrodo geru laikraštiniu tonu.
6 Būtu gera, kad ateity būtų to galima išvengti.
7 Antra vėl, mes turime skaitytis su savo
8 skaitytoju kontingentu ir atsižvelgti į tai, iš
9 ko mes duoną valgom. Todel už per smarkų
10 „valstybinių“ įstaigų ar „vyrų“ barimą mes
11 patys gausim gerokai barti. Galima visa
12 pasakyti, tiktai tektų paieškoti atitinkamo
13 tono. Ir rašyti tektų daug trumpiau,
14 ypač kas liečia teoretinius daiktus.
15 Teoretiniai samprotavimai delei minėtų
16 sąlygų neturėtų pas mus daug vietos
17 užimti.
18 Nuo balandžio 1 d. pradedam naują skyrių:
19 „Dienos Darbai“. Ten mums labai reika-
20 lingi trumpi, gyvi dienos reikalais
21 straipsneliukai.
22 Tikiuos, kad mus neužmirši.
23' Sp. [3] – Baly[s]Sruoga
3 asmenin[i]ai ] vid ex err om sec i
23 Baly[s]Sruoga ] ill, rest
[1] Vyrautas Pranas Bičiūnas (1893–1943), dailininkas, teatralas, rašytojas, dailės ir literatūros kritikas. 1920–1923 m. „Vilkolakio“ ir Tautos teatrų aktorius, dramaturgas, scenografas. Nuo 1923 m. dėstė Kauno meno mokykloje.
[2] ~ santr =Malonus Tamsta.
[3] ~ santr =Spaudžiu.