1923-03-21

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1923-03-21, [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: CC BY-NC-ND

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1923-03-21, [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F262
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1923-03-21
Physical Description: BS laiškas VB [Pons, / siunčiu kolkas vertimą iš čekų]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Miuncheno – į Kauną], remtasi turiniu, BS ir VB biografijos faktais (BS 1923 m. studijavo Miunchene, VB gyveno Kaune). Rašyta 22,1×14,1 cm plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (užrašas DAKOTA BOND / M /; 10 horizontalių juostų). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Yra įplyšimų. 1r viršuje, kairėje pusėje, pieštuku numeruota {91}, rudu pieštuku pažymėta {N 227}; apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {68). Įklijuotas į VB laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Tema: BS, atsakydamas į VB pasiūlymą bendradarbiauti žurnale „Gairės“, ketina įteikti čekų poezijos vertimą, straipsnį „Laiškai apie kultūrą ir sąmonę“, kurį anksčiau buvo įteikęs žurnalui „Skaitymai“. Minimi asmenys: Otokaras Bžezina, Liudas Gira. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F262. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
1 Pons,
2 Siunčiu kolkas vertimą iš čekų
3' Originalo – Bžezinos [1] eilių [2]. Nor
4 aš nei iš vieno, nei iš antro laiško
5 neturiu jokio supratimo apie
6 „Gairių“ uždavinį ir apie jų fizi-
7 onomijos perspektivas, nei apie
8 pagrindus, tačiau manau, kad
9 ne pro šalį būtų ir mums Bžezi-
10 nos dvasia pasiugėti.
11 Dėlei straipsnių – man iki šiol
12 neaišku, kuo aš galėtau prisidėti,
13 ir ką aš turėtau daryti. Aš nemanau,
14' kad jus pradėję darbus, nežinotume[t],
15 ko jus norit. O jeigu taip, tai
16 kviečiant bendradarbius tektų
17 apie tai painformuoti. Katės
18 maiše nieks neperka. Gal isejus
19 pirmam numeriui galėsiu kiek
20' susioriejentuoti. Juk aš senai
21 bėsu Lietuvoj buvęs, tuo labiau
22 Kauniške ideologija gyvenęs.
23 Delei Vilniaus numerio.
24 Gal aš padarysiu ką. O šiuo
25 tarpu pasiūlytau: kiek seniau
26 aš esu pasiuntęs „Skaitymams“ [3]
27' straipsnį „Laiškai apie kulturą
28 ir sąmonė“ [4] – „Skaitymų“ dušiai jis
29 yra pikta pagunda [5]. Gal geriau
30 tiktų „Gairėms“. Jeigu jis pozi-
31 tingai ir nėra tobulas ar labai
32 mandras, bet jame yra pakan-
33 kamai medžiagos, kad mūsų
34 publicistikoj pradėt skandalą
35 ir smegenų pažaliavusią koše-
36 leną piktais pipirais pabarstyti.
37 Todel pasiūlau atsiimt tą straipsnį
38 iš „Skaitymų“ (Girai [6] pranešiau,
39 kad išduot) – but gerai, kad
40 bent dalis antroj knygoj
41 tilptų.
42 Labai ačiū už metrašti
43' Baly[s]Sruoga
44 III 21/23
3 Nor[s] ] vid ex err om s
14 nežinotume[t] ] ill, vid
20 Juk ] cor J pro A
20 senai ] cor se pro vid gi
27 Laiškai ] cor Lai pro Apie
43 Baly[s] ] ill, vid
[1] Otokaras Bžezina (1868–1929), čekų poetas, turėjęs didelę įtaką Čekijos poezijos raidai.
[2] Otokar Bžezina, „Vigilijos“ [I. Sargais mes budim tavo], [II. Klausykit! Spindulių daina], [III. O Amžino Žodžio Galia!], vertė Balys Sruoga, in: Gairės, 1923, Nr. 2, p. 1–3.
[3] Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune.
[4] Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, kn. 22, Kaunas, 1923, p. 79–105.
[5] BS straipsnį „Laiškai apie kultūrą“, rašytą studijų laikotarpiu (pradėtą 1916 m. Petrapilyje, baigtą 1922-02-02 Miunchene), lydi redakcijos prierašas: „Dėdami žemiau gerb. mūsų bendradarbio B. Sruogos šį jo rašinį turime pasisakyti, kad su daugeliu jo mintijimo dėsnių ir išvadų nesutinkame ir moralės atsakomybės todėl už jas nesiimame, tačiau mielai duodame jam vietos jau dėl to, kad tikrai gyvus klausimus ir gyvai bei įdomiai jisai čia liečia.“
[6] Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, 1923 m. redagavęs žurnalą Skaitymai.