1927

Main Title: Laiškas Matui Grigoniui, [1927], [iš Kauno – į Rozalimą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Matui Grigoniui, [1927], [iš Kauno – į Rozalimą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F593
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1927]
Physical Description: BS laiškas MG [Gerbiamasai, / Virtus „Lietuviui“ dienraščiu, man tenka]. Be datos ir vietos. Datuojant [1927] ir lokalizuojant [iš Kauno – į Rozalimą], remtasi prierašu, BS biografija. Rašyta 21,3×29,0 cm gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (žaliu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Persišviečia smulkios horizontalios ir 9 platesnės vertikalios juostos. 1r dešinysis kraštas nelygus, yra įplyšimų. Dėmėta. 1r viršuje, kairiajame kampe, prierašas pieštuku {1927}. 1r apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku pažymėtas laiško numeris {25}. Įklijuotas į MG rašytų laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Tema: BS kviečia MG bendradarbiauti, leidžiant dienraštį Lietuvis. Būklė: vidutiniška, rašalas blunka. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F593. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Ponui
2 M. Grigoniui
3 Rozalime
ֿ
4 Gerbiamasai,
5 Virtus „Lietuviui“ dienraščiu [1], man tenka
6 jame organizuoti atkarpos ir literaturos
7 skyrių.
8 Atsimindamas senus gerus laikus
9 ir Tamistos palankumą, nuoširdžiai
10 kviečiu Tamistą prisidėti savo
11 raštais. Šioks toks honoraras
12 bus mokamas.
13 Viso
14 Balys Sruoga
ֿ
15 Laukiu ne tik sutikimo
16 bendradarbiauti, bet ir raštų
17 BS.
[1] Lietuvis – Lietuvos tautininkų sąjungos laikraštis, ėjęs 1924–1928 m. Kaune. 1924–1926 m. savaitraštis, nuo 1927 m. pradžios dienraštis.