1917-07-08

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-07-08, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-07-08, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–182
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-07-08]
Physical Description: BS laiškas VČ [Užvožiu paskutinį laišką tavo ir vėl, ir vėl skaitau.]. Be datos,vietos. Datuojant [1917-07-08] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 18,0×11,1 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r) parkeriu (mėlynu rašalu), pieštuku. Perlenkta pusiau. Apačios kraštai nelygūs, plėšta. 2r–v yra rudų dėmelių. Prie laiško yra 14,3×11,4 cm vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, įstrižai užklijuotas mėlynas, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 8 -7 17 /. Voko 1v apačioje, dešiniojo krašto link, uždėtas juodas pašto antspaudas ИСКОРОСТЬ ВО[ЛЫН.] / 17 7 17 /. Pieštuku numeruota {149}. Vokas šviesiai rudos spalvos. Voko vidus – žalių bangelių rašto. Atvarto viršuje matyti nedidelis dviračiu važiuojančios sparnuotos figūros su gyvūno galva, rankoje laikančios iškeltą voką, atvaizdas, nupieštas apskritime, kurio viršuje yra užrašas: TRADE MARK. Laiškas išimtas, atplėšus dalį viršutinio voko atvarto ir dešinįjį kraštą. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Tema: BS mintys apie ilgesį, nemokėjimą džiaugtis, sielos skausmą, meilę. Būklė: vidutiniška, tekstas, rašytas pieštuku, blunka. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–182. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Užvožiu paskutinį laišką tavo ir vėl, ir vėl skaitau.
2 Senai jau jis rašytas, senai jau ir in mane atėjęs – pagel-
3 tęs nuo saulės spindulių, bet man viskas rodosi dabartim.
4 Kodel aš taip nemoku džiaugties pasauliu, kaip tu
5' džiaugies? Kodel mano slegia išsiilgimas, kai reikia
6' dainuoti? Juo daugiau džiaugsmo – pilnybės pasaulyj,
7 juo daugiau grožės – svaigimo, juo gilesnis ilgėjimas perveria
8 dūšia. Iš vienos apyvaizdos leidies in kitą, iš vieno
9' rato spindulių žengi kitan, ir rodos girdi ir tylos šna-
10 rėjimą, ir laiko šneka, ir lelijų žydėjimo paslaptį, ir toji
11 girdėjimo valanda yra visųskaudžiausia.
12 Nemoku aš džiaugties…
13 Как дымный вечер скорбен я… [1]
– – – – – – – –
14 Bučiuoju mėlyną lauko
15' vosylką ir myliu tavo akis.
16 Bučiuoju tavo akių spindulius
17 Ir myliu tavo pėdas.
18 Tegu stojasi žodis kūnu –
19' ir aš busiu tavo šešėlis, tavo sargas ir palydovas.
20 Ir žengsniai mano bus tylūs ir lengvus,
21' ir žvilgsniai mano bus lengvūs ir švelnūs
22 ir žodžiai mano bus švelnūs ir nebylūs.
23 Tegu bus tau vosylkos, tegu bus
24 tau ir lynų žiedai, tegu bus tau viskas,
25 viskas, visos gėlės ir žiedai, visi medžiai
26' ir akmenis, aš eisiu in tave ir tavimi –
27 aš bučiuoju mėlyną lauko vosylką
28 ir myliu tavo žvilgsnį.
29 Aš užmiršiu, kad man taip skauda,
30 aš užmiršiu, kaip ašaros žiba ir spin-
31 duliai lužta, aš eisiu in tolimą
32 vakarų šalį, kur mano sesuo kur
33 laukas. Tebūna tylu, teskauda
34 dūšia.
35 Tedejuoja marės.
Вал. Чурлянис
Ст. Искaрость
Волынск. губ
Им. гна Чарноцкaго
Дуга
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи, Свeтлячок [*]
{149}
5 mano ] vid ex err fl -o pro -e
6 daugiau ] cor d pro g
9 rato ] cor t pro s
15 myliu ] cor u pro ill
19 šešėlis ] a s l ins tavo
21 švelnūs ] cor v pro l
26 tavimi ] cor t pro s
[1] BS cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Elegija“ („Элегия“) pradžią: „Как дымный вечер, скорбен я… / Как шорох ночи – речь моя!“ (Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, составил Юозас Тумялис, Вильнюс: Vaga, 1969, ст. 149).
„Kaip juodas rūkas aš be vilties, / O mano žodžiai – ošmas nakties!“ (Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai, Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 143).
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volyn[ės] gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis, Svetliačiok.