1917-06-20

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-20, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-20, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–177
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-20
Physical Description: BS laiškas VČ [Nors tu dar ir amžiųs tylėtum ir dar, ir dar,]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 17,9×11,2 cm gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršaus kraštai nelygūs, plėšta. 1v ir 2v yra rudų pirštų atspaudų dėmelių. Prie laiško yra 14,3×11,4 cm vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas mėlynas, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai: СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 21 6 17. Viršutinis kraštas aplankstytas. Voko 1v uždėtas juodas pašto antspaudas ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / [4] 7 17 /. Pieštuku numeruota {152}. Vokas šviesiai rudos spalvos, dėmėtas. Voko vidus – žalių bangelių rašto. Laiškas išimtas, nuplėšus voko viršutinį kraštą. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Tema: BS vienatvės refleksija Sočyje, ilgai nesulaukiant VČ laiškų. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–177. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Nors tu dar ir amžiųs tylėtum ir dar, ir dar,
2 – aš tave garbinsiu, kaip tolimą vakaro
3 dainą, aš tau ausiu tinkla spindulingą,
4' aš tau rensiu lengva valtį ir gulbių plunksnų…
5' Nors tu tylėtum ir dar, ir dar – ir išti-
6 sus amžius, aš laidodamas mirusią
7 dieną, aš klajodamas nakties keliais,
8 aš dainuodamas vienumos dainą
9 tik Tave teminėsiu…
10 Nors tu ir nebenorėtum prabilti in mane,
11 mano sapnai bus tokie budrūs,
12' mano dienos ir naktis bus tokios ilgos,
13' ir manos dainos bus tokios sk[a]rdžios,
14 kad jų skardas vis tiek pasieks tavo širdį –
15 kur tu tik būsi! Nors už jurų –
16 už marelių, nors ir už kalnų augsčiau-
17 siu, nors giliausioj sutemėlėj…
18 Aš teaudžiau vieną dainą, aš godo-
19 jau vieną godą, ir jei ji skris darganoj
20' padangėj kaip juoda gulbė rudeninė,
21' kaip rudas lapas rudeninis, kaip
22 vėjo rauda rudeninė – tai ar tu neiš-
23 girsi manęs!.. Tai ar tu neišgirsi ma-
24 nęs, kad aš tavęs pasiilgau labai, labai!
25 Baltos gulbės tegeria gryną vandenelį
26' tik iš ežero vidurio, lengvos stirnos
27 pasigano tik giružės švelnioj eikštelėj,
28 o jei aš tave dainuoju ir minavoju
29 dieną ir naktį –
30 tai ar tu neišgirsi manęs!..
31 Gražios pas mus dienos ir naktys
32 gražios – ir aš numoju ranka ir slenku
33 toliau. Jei Sesulė mano raudos
34 negirdi – tai kam man tos dienos.
35 Jei Sesutei mano maldos tolimos,
36 tai kur man dabar beeiti.
37' Myliu aš kaip vilnys uolas glamžo.
38 Aš numoju ranka ir slenku toliau.
39 Ir mane, ir mane griaužia sunkios
40 vilnys, o jei Seserėlė negirdi manes –
41 kur man nuo mano marių beišbėgti!..
42 Plauk laiveli, plauk mielasai,
43 rytą toli, vakarėlį – ašei vienas – tuje
44 vienas – plauk meilasai…
45 Pas mane diena pabaigta.
46 Svieka juoda sutemėlė.
47 Sveika mano Sielvartėlė!
48' Buč[i][o]ju. Bolytis
49 20/VI
Вал. Чурлянис
Ст. Искaрость
Волынской губ
им. г-на Чарноцкaго
Дуга
ֿ
Exp.
Б. Срого
Сочи
Свeтлячок [*]
{152}
4 i[š] gulbių plunksnų ] vid ex err r pro š
5 ir ] cor r pro s
12 naktis ] cor n pro b
13 sk[a]rdžios ] ill, atr off, vid a
20 gulbė ] cor ė pro e
21 lapas ] cor p pro b
21 rudeninis ] cor sec n pro s
26 lengvos ] cor l pro s
32 graži[o]s ] vid o
37 vilnys ] cor y pro i
39 sunkios ] cor pri s pro l
46 Svieka ] vid ex err ie pro ei
47 Sveika ] p cor l pro s, p c ras
48 Buč[i]u[o]ju ] ill, vid i, o
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dvaras // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.