1913

Main Title: Atvirukas Matui Grigoniui, [1913], [Panevėžys].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atviruko atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Atviruko kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Matui Grigoniui, [1913], [Panevėžys].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F593
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1913]
Physical Description: BS atvirukas MG. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu (šv. Mato vardo diena minima rugsėjo 21 d., spėtina, sveikinta, praėjus metams nuo 1912-09-21 rašyto atviruko), BS ir MG biografijomis. Rašyta 8,9×13,9 cm gelstelėjusio atvirlaiškio blanke parkeriu (juodu rašalu). 1r – atvaizdas (lietuvių dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslo iš ciklo „Audra“ reprodukcija), 1v – tekstas. Be adreso, pašto ženklo, antspaudų. 1v viršuje parkeriu (žaliu rašalu) – {B. Sruogos laiškas M. Grigoniui 1913 m.}. Įklijuotas į MG rašytų laiškų rinkinį. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F593. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Publikuota: Vincas Auryla, „Nežinomas B. Sruogos eilėraštis M. K. Čiurlionio paveikslo tema“, in: „Pergalė“, 1965, Nr. 11, p. 177–178. Skelbiama: iš autografo.
Vardo dienoje.
ֿ
Ženklą skausmo, kryžių plieno,
Žiaurius vėtros siutimus,
Kad skeveldas ugnies liena,
Ir perkūnus įstabius,
ֿ
Seno varno skurdų vieką
Jum teduoti aš galiu –
Nes širdyj audruotoj nieko
Aš be skausmo neturiu…
ֿ
Bet tikėkie tik siutimui,
Vėtros – ilgėsio balsams –
Rasi laimę prakeikimą
Savo sielos švituriams…
ֿ
Laimę, skausmą, prakeikimą
Teišriš audros balsai –
Tegu vėtros pašėlimas
' Buna sveiko troškuliai…
ֿ
Tik audroj liuosybė tūno,
Joje laimės kibirkštis,
Joj skaistumas nepražūna,
Joj gyvybė ir mirtis… [1]
ֿ
Su pagarba
BSruoga
' sveiko ] cor pro vid jūsu
[1] BS eilėraščio „Vardo dienoje“ vienas iš pirmųjų variantų, švarraštis.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 631.
Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 835.