1912-09-21

Main Title: Atvirukas Matui Grigoniui, 1912-09-21, [Panevėžys].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atviruko atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Atviruko kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Matui Grigoniui, 1912-09-21, [Panevėžys].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F593
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1912-09-21
Physical Description: BS atvirukas MG. Be vietos. Lokalizuojant remtasi pašto antspaudais, MG adresu. Rašyta 8,4×13,5 cm gelstelėjusio atvirlaiškio blanke parkeriu (juodu rašalu). 1r – atvaizdas, 1v – adresas, tekstas. 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas raudonas, trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Per vidurį juodai – CARTE POSTALE. Uždėti trys juodi pašto antspaudai ПАНЕВѢЖЬ / 20 9 12 /. Dėmėta. Viršuje parkeriu (žaliu rašalu) – {B. Sruogos laiškas}. 1r – ispanų tapytojo Enrikės Simonė paveikslo „Autopsija“ („Širdies skrodimas“) (1890) reprodukcija. Įklijuotas į MG rašytų laiškų rinkinį. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F593. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Мѣстноe
Пески. [*]
Jo Garbei
ponui
Matui Grigoniui
ֿ
21/IX 12
Su varduvėmis!
ֿ
Šaltas, žiaurus rudenėlis
Dengia jau miškus,
Šaltas, drėgnas vėjužėlis
Drasko taip jausmus!..
ֿ
Liūdna, liūdna toj gamtužėj,
Neramu sieloj,
Jieško obalsio širdužė
Meilėj tolimoj!...
ֿ
Te varduvių ši dienužė
Skaisti kaip aušrelė,
Nutildys sielos audružes –
Nuramįs širdelę!.. . … [1]
ֿ
Su pagarba [2]
Bal Sruoga
[1] BS eilėraščio „Su varduvėmis“ vienas iš pirmųjų variantų, švarraštis.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 503.
Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 828.
[2] Sveikinimas skirtas Matui Grigoniui (1889–1971), mokytojui, vaikų rašytojui. 1908–1914 m. MG dirbo Panevėžio labdarių draugijos pradinės mokyklos vedėju, taip pat šios draugijos bibliotekoje.
Šv. Matas minimas 09-21.
[*] ~ rus =Vietinis [Panevėžys] / Smėlynė.