1917-06-09_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-09, [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-09, [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–169
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-09
Physical Description: BS laiškas VČ [Senai senai tu man žodelį betarei.]. Be vietos. Lokalizuojant [Sočis], remtasi turiniu (BS rašo apie kalnus), kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 11,1×17,7 cm plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r viršaus ir kairės pusės kraštai nelygūs, plėšta. Kampai aplankstyti. 1v pieštuku numeruota {142}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS apie Sočyje patirtą nusivylimą, regėtus sapnus, gautą netikėtą laišką, išgyvenimus, nesulaukiant VČ balso. Būklė: gera. Minimi asmenys: Marija Grikinytė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–169. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Senai senai tu man žodelį betarei.
2 O aš pergyvenu velnias žino. Pasirodo žmonės
3 kurkas bjauresni, negu aš maniau. Vienas daili-
4 ninkas (rašiau tau rodos apie jį) kurį aš gerbiau,
5 tokį bjaurų gyvuliškumą padarė, kad aš norėjau
6 jį užmušti. Tiekto. Dabar vaiksčiosiu į kalnus
7 dar toliau. O šianakt kažkokius sapnus keistus
8 sapnavau. Sapnavau kažkokia Laisvės Dievaitę.
9 Kažkur ji mane šaukė, kažkur varpai skambėjo.
10 Turbūt į kalnus. Kur nėr žmonių ir purvo.
11' O vakar vakare marės siuto. Gulėjau ant kranto –
12 ir žemė drebėjo. Ir girdėjau iš bangų riškų ir aiškų
13 pakasynų giedojimą. Ir baisų buvo, kad drebė-
14 jau visas ir prakaitavau. Šiandie atsikėliau –
15' ir buvau visai kaip girtas. Ir rytą gavau nuo[…]
16 Maniuko [1] laiškelį. Ir tokį gerą! Kad aš tokių
17 daiktų pergyvenęs džiaugiaus, kaip vaikas.
18 Aš nežinojau, kad Maniukas toks geras sutverimas!
19 Bet tu Sesut negerai darai, kad nerašai!
20 Ar tu žinai, kas atseina pergyventi, kai kar-
21 tais ištikrųjų noris padukti!
22 Negerai darai, kad nerašai!
23 Aš taip toli, aš taip vienas!..
24 Ar tu žinai, kaip aš vienas be tavęs
25 čionai! Ar tu žinai, kaip mirtingas
26 ilgėjimos būna!..
27 Sesute, Sesute!
28' Buč[i]u[o]ju Balyt[i]s
29 9/VI – 17
1 žodelį ] cor fl -į pro vid e
1 betarei ] cor fl -ei pro ill
11 vakar ] cor k pro ill
15 nuo […] ] p nuo vid interp
28 Buč[i]u[o]ju Balyt[i]s ] ill, rest
[1] Inžinieriaus Petro Narutavičiaus pusseserė Marija Grikinytė, su kuria BS susipažino Maskvoje ir kurią mokė lietuvių kalbos. BS ją vadino „Maniuku“.