1917-06-03_3

Main Title: Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-03], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-03], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–193
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Doplomatinis perrašas
Date: [1917-06-03]
Physical Description: BS laiškas VČ [Vakaras toks ilgas ilgas]. Be datos ir vietos. Datuojant [1917-06-03] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 21,3×10,7 cm šviesiai rudos spalvos popieriaus lape (1r) pieštuku. Perlenkta pusiau. 1r dešinysis ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. Aplankstyta, apglamžyta. Prie laiško yra 12,2×9,8 cm gelstelėjęs vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas mėlynos spalvos, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai: [СОЧ]И 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / [3] 6 17 /, С[О]Ч[И] [1E] Г[ОР.] ЧЕРН[ОМ.] / [3] 6 17 /. Voko 1v pieštuku numeruota {131}. Voko viduje įklijuotas plonas. violetinės spalvos popierius. Laiškas išimtas, atplėšus voko viršutinį kraštą. Tema: Vakaro refleksija, ilgintis VČ. Būklė: vidutiniška, blunka. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–193. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Vakaras toks ilgas ilgas.
2 Šiandie ir vakar ir negimusį rytojų valandos
3 tokios ilgos ir nemirštamos.
4' Per sapną ateina dievini regėjimai
5 apsiaučia apkabina ir liuliuoja
6 Dušia būdi ir ilgis: kažkur toli toli mylimas
7 balsas su atbalsiu varpo ateina
8 Iš sapno esi, su sapnu ir busi.
9 Aš rymau ir laukiu.
10 Tyliu.
г. – Чарноцкому
ст. Искaрость
Волынской губ.
Имѣн. Дуга
Вал. Чурлянис
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [*]
{131}
4 sapną ] cor s pro a
[*] ~ rus =p[onui] Čarnockiui / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / Dugos dv[aras] / Val[erija] Čiurlionytė // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.