1916-06

Main Title: Laiškas-eilėraštis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-06], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06]
Physical Description: BS laiškas-eilėraštis „[Iš Augštibiu balsas kila]“. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi mašinraštyje (nuoraše) VČ pastaba pieštuku („1 eil. / 1916-VI / B. S“), BS biografija. Rašyta 10,9×25,6 cm pilkšvai žalsvos spalvos popieriaus pailgais langeliais dvigubame lape (1r, 2r) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Perlenkimo vietoje yra įplyšimų. Viršutinis kraštas nelygus, aplankstytas, kairioji dalis nuplėšta. Dvilapyje yra rudų dėmelių. 1r viršuje pieštuku numeruota {18}. 1r, 2r yra pataisymų pieštuku ir parkeriu BS ranka. Prie laiško voko nėra. Būklė: vidutiniška. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Iš Augštibiu balsas kila,
2 Iš Augštibiu siunčia grasa:
3' – Ka sutverei? Kam meldeis?...
ֿ
4 – Kodel aukuras suskilo?
5' – Ko akise žvilga rasos?
6' – Kur klajojai ne keliais?..
ֿ
7 Puokšte gėliu prisilaužes,
8 Stiebus nikti tepalikes…
9 Gėlės miršta – aš žiuriu…˹**˺
ֿ
10 Atsiklaupes, susigriaužes,
11 Prie šaltu laiptu prinikes
12 Veltui aukura kuriu…˹*˺
ֿ
13 Girdis ragas, girdis dainos…
14' Aš – kaip varpa, krupulinga…
15' Gėles mindau, purvinu…
16 Iš Augštibiu balsas eina…
17' Visagalis, išganingas…
18 Lenkiu galva ir einù…
ֿ
19 In žininus, in šventuosiuos…
20 Aš – ne savas, aš klajunas,
21 Ištrėmimas su manim…
ֿ
22' Žeme laukta pabučiuosiu…
23 Joj lukėjimos pražuna,
24' Joj švitrėjimos užgims… [1]
_____________
1 balsas ] cor l pro s
3 meldeis ] cor m pro vid a
5 žvilga ] s exc dega graph
6 ne keliais ] p klajojai ras interp ?.., s exc Kur blaškeis graph
7–9 ir 10–12 ˹*˺, ˹**˺ ] a c, p c ˹**˺, ˹*˺, cor ord graph
14 krupulinga… ] s exc aš išbales… graph
15 purvinu ] sub exc skandinu graph
17 Visagalis, išganingas… ] cor ord pro Išganingas, visagalis graph
22 Žeme laukta ] cor ord pro Laukta žeme
22 Žeme ] cor Ž pro min
24 švitrėjimos ] cor švitrė pro ilgė
[1] Eilėraščio „[Iš aukštybių balsas kyla]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą, įėjusį į rinkinį Saulė ir smiltys, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 26.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 727.