1937-10-18_1

Main Title: Laiškas Juozui Bieliūnui, 1937-10-18, Kaunas.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Bieliūnui, 1937-10-18, Kaunas.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F47–1349
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1937-10-18
Physical Description: BS laiškas-pareiškimas JuoB [Šiuo pareiškiu, kad 1937 m. spalio 10 d. nuo 16,30 iki 17 val.] su priedu –paaiškinamuoju raštu [Besiruošdami mano veikalo „Gedimino sapnas“ vaidinimui akto-]. Pareiškimas rašyta 21,7×16,9 cm Valstybės radiofono blanke (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r viršuje, kairiajame kampe, segta sąsagėle, išimta. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {1} bibliotekininko ranka. Dėmėta (juosvos pirštų atspaudų žymės). Tema: BS prašymas autorinį honorarą už vaidinimą „Gedimino sapnas“ sumokėti aktoriams. Būklė: gera, nepažeista. Be voko. Perdavė Juozas Rimantas. Prirašyta Juozo Rimanto pastaba, kaip BS autografai atsidūrė pas jį („Pradėjęs rašyti Lietuvos radijo istoriją (parašiau tik patį pirmą skirsnelį) renkant medžiagą ir šis įdomus dalykėlis, kažkur mėtomas, pakliuvo pas mane. J. R.“). Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F47–1349. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Valstybės Radiofono Direktoriui [1]
ֿ
2 P. Sruoga, Balys
3 gyv. Žemuogių, 4 a
4 Tarnauju Universitete
ֿ
5 PAREIŠKIMAS
ֿ
6 Šiuo pareiškiu, kad 1937 m. spalio mėn. 10 d. nuo 16, 30 val. iki 17 val.
7 Valstybės Radiofone Buvo suvaidintas veikalas
8 „Gedimino sapnas“ („Vaikų valandėlėje“)
9 Man priklausomą autoriaus honorarą prašau bendra tvarka sumokėti
10 aktoriams, dalyvavusiems tame vaidinime.
11 Priedas: Pareiškimo paaiškinimas.
ֿ
12 BalysSruoga
ֿ
13 KAUNE,
15 1937 m. spalio mėn. 18 d.
[1] Juozas Bieliūnas (1890–1955), muzikas, dainininkas, 1934–1938 m. Kauno radiofono direktorius.