1945-09-13

Main Title: Laiškas Augustinui Janulaičiui 1945-09-13, Birštonas.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (tel.: (8 5) 239 8586, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius, rkrs@lnb.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Augustinui Janulaičiui 1945-09-13, Birštonas.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F33–1
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1945-09-13
Physical Description: BS laiškas-pranešimas AJ. Rašyta 21,1×18,0 cm liniuoto popieriaus lape (1r) parkeriu (juodu rašalu). 1r kairysis ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. 1r viršuje, dešiniajame kampe, įplėšta. 1r viršuje, kairiajame kampe, segta sąvaržėle (įspaudas). 1r uždėtas antspaudas: Lietuvos TSR Centrinė / Valstybinė Biblioteka, viduryje – skaičius juodu rašalu {292}. 1v apačioje, dešiniojo krašto link, pieštuku – signatūra {F33–1} bibliotekininko ranka. 1r–v yra rudų dėmelių. Be voko. 1948-04-20 perdavė Kauno valstybinio universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas Ričardas Mironas. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F33–1. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Vytauto Didžiojo Universiteto
Istorijos‑Filologijos Fakulteto
Dekanui [1]
ֿ
Atsakydamas į Tamstos paklausimą
pranešu:
Sutinku dėstyti Visuotinę Literatūrą [2]
Prof. Dr. Balys Sruoga
Birštonas
1945 rugs. 13 d.
[1] Augustinas Janulaitis (1878–1950), istorikas, publicistas, vertėjas. Maskvos ir Berno universitetuose studijavo teisę. Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius, akademikas. 1945 m. VU Istorijos filologijos fakulteto dekanas.
[2] Grįžęs iš Štuthofo koncentracijos stovyklos, BS nuo 1945-09-01 iki 1946-09-28 ėjo Rusų literatūros katedros vedėjo pareigas VU. Studentams skaitė rusų literatūros istorijos kursą. Dėl didelio akademinio ir kūrybinio darbo krūvio BS svarstė galimybę persikelti į Kauno universitetą. VDU Istorijos ir filologijos fakulteto tarybos posėdyje Janulaičio iniciatyva 1945-09-12 nutarta BS kviesti ir Visuotinės literatūros katedros vedėju.